Island minst korrupta landet


I år toppade Island, Nya Zeeland och några skandinaviska länder listan över världens minst korrupta stater. Chad och Bangladesh rankades som de värsta lagöverträdarna, enligt den senaste undersökningen från Transparency International.

Mer än två tredjedelar av de 159 undersökta nationerna fick 5 poäng av 10, då de rankades av affärsmän, experter och analytiker baserat på deras iakttagelser kring mutor och missbruk av offentlig makt. De två sämsta fick båda 1,7 medan den minst korrupta staten, Island, fick 9,7.

–  Korruption förstör ekonomisk förvaltning och beslutsfattande och skapar fattigdom, sade Peter Eigen, grundare och ordförande för Berlinbaserade Transparency International.

Varje år betalas globalt omkring 1 biljon US-dollar i mutor, enligt Världsbanken. I de flesta fall är det de fattigaste länderna, vilka förmodligen har minst råd med det, som är de värsta lagöverträdarna.

Alla de nordiska länderna har skött sig bra, med Danmark och Sverige strax efter Finland. De nordiska länderna tros ha påverkat några av EU:s nya medlemsstater, i synnerhet Estland som visar en höjning från 6,0 till 6,4. Även Slovakien och Frankrike har visat förbättringar.

Polen rankades som det sämsta landet i den Europeiska unionen, efter de eventuellt framtida medlemsländer Turkiet och Kroatien, vilka placerades på 65:e respektive 66:e plats.

Korruptionen sades ha ökat i Ryssland och Vitryssland på grund av minskad insyn i regeringens aktiviteter och stängning eller förbjudande av flera oberoende organisationer, medier och frivilligorganisationer. Samtidigt har Ukraina förbättrat sina poäng betydligt sedan den nya administrationen fick makten under president Yuschenko.

http://english.epochtimes.com/news/5-10-24/33662.html