Irland är det snällaste landet i en ny undersökning
Arkivbild från den 25 november 2011 på en man som håller en skylt med texten “Irländsk spåkvinna/-man på O’Connel Street i Dublin. (Peter Muhly/AFP/Getty Images)


Om vi inte visste det innan så vet vi det nu: Irland är det snällaste landet i världen, vilket en undersökning av totalt 125 länder visar. Finland kom på andra plats och Sverige på sjätte. Längst ner hamnade Libyen och Vietnam. På tredje plats ligger Schweiz. Kina hamnade långt ner, på plats 107 och USA kom på 21:a plats.

I en undersökning, som omfattade 125 länder, har den brittiske politiske rådgivaren Simon Anholt använt 35 separata datauppsättningar för att analysera och ta reda på vad olika länder erbjuder i sju kategorier. Datauppsättningarna har skapats av FN, icke-statliga organisationer och andra internationella organ.

Inom de sju studerade kategorierna finns vetenskap och teknik, kultur, internationell fred och säkerhet, världsordning, planet och klimat, välstånd och jämlikhet samt hälsa och välbefinnande.

Datainformationen kombinerades för att få en övergripande rankning, en rankning i varje kategori och en balansräkning för varje land. Det ger en överblick av vad landet bidrar med till omvärlden och tvärtom, vad den tar, skriver Daily Mail.

Simon Anholt menar att det inte handlar om att peka ut länder. Utan påvisa vikten av att bidra med goda saker till omvärlden.

"De största utmaningarna för mänskligheten i dag är globala och gränslösa: klimatförändring, ekonomisk kris, terrorism, narkotikahandel, slaveri, pandemier, fattigdom och ojämlikhet, befolkningstillväxt, mat- och vattenbrist, energi, förlust av arter, mänskliga rättigheter, migration – listan kan göras lång”, förklarade Anholt för Daily Mail.

"Alla dessa problem sträcker sig över nationsgränserna, så det enda sättet att hantera dem är genom internationella insatser”, fortsatte Anholt.

The Good Country Index

The Good Country Index försöker belysa de nationer och regioner som bidrar mest till omvärlden i positiv bemärkelse. Det handlar om saker som fred, vetenskap och teknik, klimat och hälsa. Hur man bidrar till den övriga världen på ett kulturellt, pedagogiskt och humanitärt sätt.

"Problemet är att de flesta länder fortsätter att bete sig som om de vore öar, med fokus på att utveckla inhemska lösningar på inhemska problem.

"Vi kommer aldrig att komma någonstans om vi inte börjar ändra denna vana", sade Anholt till Daily Mail.

Irland kom på första plats i välstånd och jämlikhet och sjua på kultur. De kom också högt upp vad gäller världsordning, hälsa och välbefinnande.  Finland kom sjua på vetenskap och teknik, och på tredje plats i kategorin välstånd och jämlikhet.

Sveriges bästa kategorier var planet och klimat där vi hamnade på tredje plats. Välstånd och jämlikhet kom på fjärde plats. Sverige tappade många poäng på internationell fred och säkerhet, där hamnade vi på plats 111.

The Good Country Index kommer att uppdateras årligen.

Dessa länder toppar listan:

1. Irland

2. Finland

3. Schweiz

4. Nederländerna

5. Nya Zeeland

6. Sverige

7. Storbritannien

8. Norge

9. Danmark

10. Belgien