Invigning av utställningen Raoul Wallenberg 100 år
Utställningen om Raol Wallengberg i Lidingö Statshus pågår mellan den 17 januari och 6 mars. (Foton: Madeleine Almberg, Epoch Times)


Under 2012 kommer 100-årsminnet av Raoul Wallenbergs födelse att uppmärksammas runt om i världen och den 17 januari invigdes utställningen Raoul Wallenberg 100 år på Lidingö Stadshus.

Ett hundratal personer hade kommit till invigningen där kommunstyrelsens ordförande, Paul Lindquist hälsade alla välkomna.

Utställningen om Raoul Wallenbergs liv och gärningar har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Svenska institutet och Forum för levande historia. Hans liv kommer att uppmärksammas på många platser runt om i Sverige, då det är etthundra år sedan Raoul Wallenberg föddes. Lidingö var först ut i Sverige med att inviga jubileumsåret.

Utställningen bygger på samma berättelse som den utställning Svenska institutet ligger bakom och som skall visas på minst sex platser jorden runt under 2012. Premiären för den utställningen äger rum i Budapest den 17 januari. Raoul Wallenbergs storhet internationellt har visat sig genom att han bland annat är endast en av fyra personer som utnämnts till amerikansk hedersmedborgare.

Raoul Gustaf Wallenberg föddes i Kappsta på Lidingö den 4 augusti 1912. Bara några månader tidigare hade hans far, Raoul Oscar Wallenberg gått bort i cancer. Banden mellan mor och son blir starka, samtidigt som hon uppmuntrar Raoul att utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ. 

Ständigt närvarande fast på andra sidan jordklotet är också Raouls farfar, Gustaf Wallenberg. Redan som barn får Raoul resa ut i världen och det är farfadern som drar upp riktlinjerna för hans framtid.

Han ville ge sonsonen en bred internationell utbildning med resor till olika delar av världen. Målet var att ge en bra grund för en chefstjänst vid en sverigeknuten bank i utlandet.

Genom farfaderns kontaktnät börjar Raoul arbeta på en Holländsk bank i Haifa i norra Israel. Där får han kontakt med judiska familjer från hela världen som flytt förföljelsen och här hittat en fristad. Han blir djupt upprörd över deras berättelser om systematisk förföljelse.

Men bankvärlden är inte Raouls rätta element, utan han tar istället anställning vid en handelsfirma inom import och export av livsmedel mellan Sverige och Ungern.

Den 19 mars 1944 tar Tyskland över makten i Ungern. Adolf Eichmann får i uppdrag att i samarbete med en tyskvänlig ungersk regering leda den nazistiska förintelsen av Ungerns judar, men snart börjar världen sakta inse att nazismens glödande antisemitism gått från hatfylld retorik och förföljelser till utrotning i industriell skala.

Efter påtryckningar inser den amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt att det krävs handling för att rädda europas judar undan en säker död. Han skapar då organisationen The War Refugee Board (WRB) för att mobilisera krafter som kan bidra till räddandet av den återstående judiska befolkningen.

WRB vänder sig till Sverige för att få hjälp och Raoul Wallenberg erbjuds uppdraget som särskild attaché vid den svenska delegationen. När han anländer till Budapest kan han med diplomatisk immunitet röra sig fritt i Ungern och hans uppdrag är att rädda så många judar som möjligt.

Den svenska legationen använder sig av så kallade skyddspass. Ett dokument som ger innehavaren ett provisoriskt medborgarskap, för att kunna övertyga tyskarna och de ungerska pilkorsarna att innehavaren står under neutralt lands beskydd. På så sätt lyckades han rädda tiotusentals judar undan förintelsen.

Den 17 januari 1945 arresteras Raoul av de sovjetiska styrkor som intog Budapest och förs till Lubjankafängelset. Raoul är då endast 32 år gammal och får aldrig återse sin familj i Sverige.
Hans familj har sedan dess försökt få reda på vad som hände, men utan resultat och det kommer troligen förbli ett mysterium.


Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande, invigningstalar.

Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande, invigningstalar.