Invasion av galna myror i södra USA (video)
(Foto: Danny L. McDonald, Dept. of Entomology, Texas A & M)


En invasion av ”galna myror” har spridit sig i stora delar av amerikanska södern. De exotiska inkräktande myrorna av arten ”tawny crazy ant”(Nylanderia fulva) har orsakat en del allvarliga problem. Myrorna är mycket svåra att bli av med och de är svåra att bekämpa med traditionella bekämpningsmetoder.

Enligt Reuters har stora svärmar av myror upptäckts vid Nasas Johnson Space Center i Houston.

”Vi är främst oroade över eventuella skador på infrastruktur, såsom elektronik, anställdas bilar och våra anläggningar”, berättade Nasas Houston Facilities Management and Operations chef, Shelia Powell, för nyhetsbyrån.

Forskare i Texas fann tidigare i år att de galna myrorna trängt undan eldmyrorna (pissmyror) i områden över hela sydöstra USA. De varnar också för att de har potential att förändra den amerikanska ekologiska balansen, rapporterar CNN.

Spridningen av arten har främst kommit från människor som oavsiktligt transporterat dem till nya områden, främst via fordon med trädgårds- och byggmaterial.

”När man pratar med folk som bor i de invaderade områdena, önskar de att eldmyrorna kommer tillbaka”, sade Ed Lebrun, forskarassistent vid Texas universitet. ”Eldmyror är på många sätt mycket artiga. De lever i våra trädgårdar, bygger högar och håller sig där och ger sig bara på dig om du trampar på deras kulle”.

Lebrun sade att galna myror däremot, är överallt. De invaderar folks hem, bor i krypgrunder och väggar. Blir otroligt rikliga och skadar elektrisk utrustning.

Arten identifierades förra året som ursprunglig i norra Argentina och södra Brasilien. Den har nyligen spridit sig till Georgia och har även hittats i Louisiana, Florida och Mississippi.

De galna myrorna är också mycket svårare att kontrollera än eldmyror. De äter inte av giftbeten som eldmyrorna gör och de har inte samma slags kolonigränser.

”De sticker inte som eldmyror gör men bortsett från det är de mycket värre skadedjur. Det finns videor på YouTube av människor som sopar upp sopskyfflar fulla med myror från badrummet. De måste ringa skadedjursbekämpningen var tredje eller fjärde månad bara för att hålla angreppen under kontroll. Det blir väldigt dyrt”, sade Lebrun.

Traditionella bekämpningskemikalier verkar inte fungera, sade Joe Stuckey, till Reuters.

”Det här året har varit det värsta någonsin”, tillade han.

Ett råd för att hålla myrorna borta är att ofta och regelbundet ta bort skräp och trädgårdsavfall.

Översatt från engelska