Intervjulicens krävs för journalister i Guandong
En karikatyr försöker förklara reglerna. Den röda boken till vänster säger "särskild journalistlicens", medan den oroliga journalisten håller i ett papper som säger "nyhetsövervakning." Texten ovanpå använder ett kinesiskt idiomatiskt uttryck för att säga "Lägger man inte till något överflödigt?" (China.com.cn)


Propagandadepartementet i staden Dongguan i Guandongprovinsen har utfärdat en order om att journalister ska ansöka om en speciell ”intervjulicens” inför intervjuer. Efter en ström av protester från bloggare på internet tvingades tjänstemän på  att begränsa ordens omfattning.

Ordern, som gick under rubriken ”Staden Dongguan förespråkar omsorg och stöd för media; bygger idéer för en positiv miljö för allmänhetens åsikter”, hävdade att tjänstemän från stadens propagandadepartement försökte hjälpa journalister genom att ge dem ett officiellt certifikat så att de obehindrat skulle kunna utföra sitt jobb.

Direktivet har ifrågasatts av bloggare som frågar sig varför Dongguan vore i behov av en dylik åtgärd då den allmänna administrationen för press och publikationer redan reglerat journalistlicenser. Denna administration är tätt sammanlänkad med det centrala propagandadepartementet i Peking.

En del pekade på att lokala myndigheter de senaste åren medvetet har satt upp olika hinder för journalistisk rapportering av rädsla för att korruption, administrativa misstag eller vanliga teman för missnöje skall exponeras för allmänheten.

Bloggare argumenterade att under den nya ordern skulle lokala tjänstemän godtyckligt kunna avböja ansökningar och fördröja förfrågningar. Organisationer som Foreign Correspondents Club of China har dokumenterat trakasserier av journalister i Kina, där lokala tjänstemän skickar civilklädda gangstrar för att slå ned journalister eller låter polis förfölja reportrar, konfiskera och förstöra deras fotografier och videoupptagningar.

I slutet av ordern står åtskilliga paragrafer som förklarar förutsättningarna för licensen. Där står att journalister som ”inte följer intervjuprocedurerna” eller som överträder säkerhetsbegränsningar ”kommer särskilt allvarligt att följas upp av lagen”. Det står även att de som inte ”rapporterar sanningsenligt” kan komma att få sitt certifikat indraget.

Som ett svar på kritiken har Dongguans propagandadepartement nu ändrat ordens innehåll så att den ”speciella intervjulicensen” enbart kommer att användas på storskaliga officiella konferenser.

Före den 23 oktober uppförde tjänstemän en webbsida med enkla teckningar och slogans i ett försök att förklara frågan.

Det kinesiska kommunistpartiets kontroll över media i Kina har blivit grundligt dokumenterad av forskare och journalister (se t ex http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=329).” target=”_blank”>http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24476/