"Internetrevolution" deklarerad av kinesiska aktivister
Kinesisk dissident Wang Dan som deltagit i författande av "deklaration av internetrevolution"(Foto: Matt Campbell/AFP/Getty Images)


Den 12 februari började ett dokument skapat av ett 20-tal kinesiska aktivister cirkulera på internet. Det är en ”deklaration av internetrevolution” och den har tilldragit sig intresse från kineser över hela världen. Bland upphovsmännen finns aktivisterna Wang Dan, Yan Jiaqi och Feng Congde.

I förklaringen står: ”Vi behöver inte strida, offra oss eller utgjuta blod. Detta är internetrevolution. Det är en färgrevolution med ‘kinesiska särdrag’.”

Feng Congde, som var med i demokratirörelsen bland studenter 1989 uppmanar internetanvändare att delta och skapa ett ”Himmelska fridens torg” på nätet.

Revolutionsförklaringen är på omkring 2000 ord. I den står det att det kinesiska kommunistpartiet upprepade gånger vägrat att se till folkets behov. Det vägrar genomföra politiska reformer, visar upp en envåldshärskares ansikte och håller envist fast vid enpartidiktaturen.

”Gyllene skölden”-projektet, även känt som den ”kinesiska cybermuren”, lanserades av den kinesiska regimen 1998 för att på ett heltäckande sätt övervaka informationen på internet. Det täcker nästan alla nätverk i Kina. 2008 fullbordades projektet med hjälp av brittiska, amerikanska och israeliska företag. Över 300 000 nätverksövervakare blockerar information och tar bort kommentarer som är negativa till regimen.

”Cybermuren” spelar till och med in Skype-chattar. TOM-Skype, som är eBays samarbetsprojekt med Kina, lade till krypterade nyckelord på sin lista. Om en chat innefattar ord som Falun Gong eller Tibetanska separatister, spelas användarens information genast in och dennes kommunikation börjar därefter övervakas.

– Det kommunistpartiet fruktar mest är en folkets koalition. Allt det våld och de lögner de sprider är försök att stoppa människor från att forma koalitioner, sade Feng Congde.

Feng tog den kinesiske medborgaren Feng Zhenghu som ett exempel. När Feng Zhenghu reste utomlands hindrade den kinesiska regimen honom från att återvända till Kina. Han iscensatte en protest på flygplatsen där han blev strandad i Japan och efter 92 dagar vann han. Under protesten höll han kontakten med sina anhängare med hjälp av internet.

Wang Dan, som också var med och skrev förklaringen, är biträdande professor på National Chengchi University i Taiwan. Han sade till Radio Free Asia att det skulle vara en historisk händelse i klass med Berlinmurens fall om man lyckades riva ner den kinesiska ”cybermuren”.

Han sade att kommunistpartiets försök att noggrant kontrollera internet bara bevisar att regimen ser internet som ett påtagligt hot mot sina försök att inskränka folkets friheter.

– Det är helt enkelt omöjligt att blockera utvecklingen på internet. Så från det här perspektivet kommer internetanvändarna vinna och regimen som försöker trycka undan informationen är dömda att förlora, sade Wang.

Hongkongkommmentatorn Martin Oei har skrivit på deklarationen. Han noterade att även fast internet förbättrat det kinesiska folkets liv, har många av de unga kineserna inte till fullo förstått hur viktig yttrandefrihet är.

Det är först när de råkar ut för något som att deras hem tvångsrivs och de inser att det inte finns någonstans att överklaga som de börjar förstå informationsfrihetens värde. Revolutionsdeklarationen förser dem med ett sätt att bryta internetblockaden utan att behöva frukta allt för mycket för sin egen säkerhet, sade Oei.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30567/