Internationell kommunisttribunal i Ukraina


En internationell kommunisttribunal planeras i Ukrainas huvudstad Kiev i oktober i år. Offentliga organisationer, politiska partier, forskare och historiker som under en lång tid har arbetat med att avslöja de brott som begicks av Ukrainas kommunistregim kommer att organisera domstolen.

Förberedelserna inleddes på Lenins födelsedag den 22 april med en rundabordsdiskussion på temat ”kommunistiska ideologier är ett hot mot mänskligheten”. Där granskades de teoretiska grunderna i marxismen och även de konkreta konsekvenserna av dessa teoriers användande. I forskarnas rapporter belystes att de marxistiska doktrinerna utgjort motivationsgrund för kommunismens brott i världen.

Nästa samtalsomgång kommer att ägnas åt klassificering av de kommunistiska brott som utförts i genomförandet av marxismen. Den tredje omgången ska diskutera orsaker till och konsekvenser av det andra världskriget och influenserna från marxistisk teori och ”bolsjevikiska metoder” i Ukraina.

– De flesta människor anser fortfarande att den kommunistiska praktiken var kriminell men att dess teorier var goda. Därför vill vi rikta samhällets uppmärksamhet mot hur fruktansvärd denna teori var och hur den hela tiden antog nya former, sade Viktoriya Omel´chenka, en av organisatörerna av den internationella tribunalen för kommunismens brott.

En aktivist tillade att organisatörerna planerar att rikta sig till den internationella allmänheten, särskilt i länder som lidit under kommunismen där man ”förstår hur brådskande och viktig denna fråga är”. Preliminära samtal har inletts med Vilnius i Litauen där en internationell rättegång över kommunismens brott hölls redan för tio år sedan.

Diskussioner om de rättsliga aspekterna, baserat på internationella lagar, pågår också för att även få med sig oberoende domare från världen länder.

Målet med tribunalen är ett fördömande av kommunistisk ideologi samt etablerandet av grunder för att förbjuda det ukrainska kommunistpartiet, samt ”förbjuda propaganda från antiukrainsk kommunistisk ideologi”.