Intensiv kamp för toppositionerna inom kommunistpartiet inför kongressen
Kinesiska kommunistpartiets 17:e kongress, i oktober 2007 i Peking. Kampen mellan de rivaliserande fraktionerna inom kinesiska kommunistpartiet har blivit allt mer intensiv inför den 18:e partikongressen. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


Kampen mellan rivaliserande fraktioner inom det Kinesiska kommunistpartiet har intensifierats inför den 18:e partikongressen, när en ny ledning ska sväras in för de kommande tio åren.

De som är lojala mot den förre partiledaren Jiang Zemin sägs utkämpa en desperat strid mot de kommande ledarna och deras planer på att införa viss demokrati inom partiet, eftersom de vill undvika att själva bli eliminerade. 

Enligt vad Epoch Times erfar har Zeng Qinghong, som är före detta vice partiordförande och som länge varit en av Jiang Zemins medhjälpare, skickat en order till medlemmarna av ”kronprinsarnas” fraktion, det vill säga barnen till kommunistpartiets välkända grundare. I brevet uppmanar Zeng till enighet, för att man ska kunna påverka ledarskapsbytet under den kommande kongressen.

Epoch Times har tidigare rapporterat om att den förmodade näste partiledaren Xi Jinping har arbetat för annorlunda valprocess till politbyrån och dess ständiga utskott. Planen skulle göra det lättare för medlemmar av den så kallade ”ungdomsbrigadsfraktionen” som är nuvarande partiledaren Hu Jintaos maktbas, och ge dem absolut majoritet i centralkommittén, enligt taiwanesiska Central News Agency. 

Jiang Zemins fraktion skulle därmed i det närmaste totalt utmanövreras och tappa kontrollen över partiets höga poster. 

I en artikel skriven av Gao Yu för Deutsche Welle stod att en hårdare gallringsprocess ska införas för att eliminera fler kandidater till centralkommittén, politbyrån och politbyråns ständiga utskott under den 18:e partikongressen. I artikeln stod dessutom att partiets centrala ledning hållit möten under det veckolånga nationaldagsfirandet kring 1 oktober. Till dessa ska man ha bjudit in medlemmar av centralkommittén och centrala disciplininspektionen, såväl som tjänstemän på provins- och ministernivå, för att provrösta.

Resultaten sägs ha varit tillfredsställande för de nuvarande ledarna Hu Jintao och Wen Jiabao, och den förmodade nye ledaren Xi Jinping. Det här gjorde det möjligt för dem att utöka den här valprocessen på den 18:e partikongressen. 

Från en källa har Epoch Times fått veta att Zeng Qinghong har vidtagit motåtgärder mot planen, för att influera personalurvalet både inom politiska och militära kretsar. 

Zeng, som själv är en av kronprinsarna, skickade en hemlig muntlig order för att informera alla delegater på den 18:e partikongressen som är ”andra generationens röda”, där han uppmanar dem att enas och skapa problem för Hu Jintao, Wen Jiabao och Xi Jinping, och att kämpa för fler platser inom partiet. 

Efter att skandalen kring Chongqings förre partichef Bo Xilai bröt ut i mars, har säkerhetschefen Zhou Yongkang tillsammans med Zeng använt hemliga agenter för att samla in potentiellt skadlig information om Hu Jintao, Xi Jinping och Wen Jiabao, enligt källan. 

Källan sade även att kronprinsarna, inklusive generalen Liu Yuan, som är son till förre partiledaren Liu Shaoqi, och Wang Jun, son till förre vice partiordföranden Wang Zhen, har kallats till hemliga möten flera gånger för att diskutera vad de ska göra med all negativ information om toppledarna, och hur man ska exponera det för media. Utländska korrespondenter i Kina ska ha bjudits in till dessa möten. 

Det har, enligt källan, blivit uppenbart att Bo Xilai kommer att straffas hårt, och att Zhou Yongkangs framtid ser bister ut. Zeng har därför ofta hemfallit åt desperata åtgärder på sistone.

Eftersom medlemmar av Hu Jintaos ungdomsbrigadsfraktion kommer att ta majoriteten av platserna i centralkommittén på den kommande kongressen, kommer genomförandet av ett nytt valsystem leda till att de även dominerar politbyråns ständiga utskott, enligt källan. 

Översatt från engelska