Ingen internationell samsyn om Burmakrisen
Beväpnade trupper på gatorna i Rangoon den 27 september. Liselott Angerlid, svensk ambassadpersonal på plats i Rangoon, sade att hon såg hur militärerna sköt och kastade tårgas. Hon såg hur en person blev träffad och bars bort, enligt rapport från svenska UD. (Foto: AFP / Mandalay Gazette / HO


FN:s sändebud Ibrahim Gambari anlände på lördagen till den belägrade staden Rangoon där fredliga demonstranterna sköts ihjäl tidigare i veckan. Direkt efter ankomsten skjutsades Gambari vidare till juntans nya huvudstad Naypyidaw, rapporterade Bangkok Post på söndagen. Naypyidaw är svårttillgängligt och långt borta från händelsernas centrum i Rangoon.

Gambari förväntas träffa landets ledare och utvärdera läget i Burma. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanade på fredag Burmas ledare att föra en ”konstruktiv dialog” med Gambari för att finna lösning på konflikten och ”uppnå nationell försoning”.

Starka röster runt om i världen uppmanar Kina och Ryssland att stödja FN:s säkerhetsråds uttalande som fördömer regimens våld mot demonstranterna.

– En sak som vi och den demokratiska oppositionen [i Burma] vill är att FN:s säkerhetsråd ska anta en resolution om Burma. Den här resolutionen ska mana till dialog. Det handlar inte om att gå in i Burma med trupperna, sade Penny Davies ledamot på Svenska Burmakommittén.

EU har för nuvarande sanktioner bestående av inreseförbud för Burmas ledare och vapenembargo, men inga ekonomiska sanktioner. Penny Davies vill att EU ska inta en gemensam ståndpunkt om Burma och införa ekonomiska sanktioner.

– EU handlar med militärjuntan och på så sätt förser dem [regimen] med inkomster, sade Penny Davies.

USA har infört ekonomiska sanktioner mot landet, men Asean-länderna vill inte lägga sig i andra länders interna angelägenheter.

– Det finns ingen samsyn i frågan, sade Penny Davies.