Inga specialavtal för kinesiska doktorander


Ett planerat avtal mellan Uppsala universitet och kinesiska statens stipendiemyndighet CSC har stoppats, enligt ett pressmeddelande från Uppsala studentkår. Tanken var att universitetet skulle rekrytera kinesiska doktorandstudenter till ett forskarutbildningssamarbete inom teknik och naturvetenskap. Emellertid skulle de kinesiska doktorandstudenterna inte omfattas av samma villkor som de svenska. De skulle inte få samma doktorandlön och sociala förmåner som svenska doktorander har rätt till, utan delar skulle finansieras av stipendier. Liknande avtal har tecknats på KTH.

Just stipendiefinansierade doktorandstudier har i takt med att vissa fakulteter fått sämre ekonomi, varit en kontroversiell fråga på senare år på flera svenska lärosäten, och man har mobiliserat för att stärka doktorandernas ställning, rättigheter och arbetsvillkor. Alltså är det inte förvånande att ordföranden för doktorandnämnden, Mattias Wiggberg, är nöjd med att avtalet inte gick igenom.

”De senaste decennierna har inneburit förbättrade studievillkor för doktorander och det här avtalet skulle innebära att vi tog ett steg tillbaka. Det är mycket oklokt att försämra villkoren för blivande forskare. Det här avtalet har återigen lyft frågan kring samtliga stipendielösningar och vi kommer att jobba vidare med frågan”, säger han i pressmeddelandet.

Vad som gjorde att avtalet inte kom till stånd framgår inte. Först bordlades frågan hos den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och senare beslutade CSC att inte skriva på några mer avtal.