Inga dubbdäck på vissa sträckor


Regeringen meddelade idag, 22 oktober, att kommunerna får möjlighet att förbjuda fordon med dubbdäck på viss väg eller vägsträcka.

– Det här blir ett kraftfullt verktyg för de kommuner som har stora problem med höga partikelhalter att faktiskt kunna säga nej till dubbdäck och ja till friskare luft i våra städer, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Många är oroliga för att partiklarna, som kommer från dubbdäckens vägslitage, orsakar hälsoproblem. Allt om Motor skriver om SLB Analys (en enhet inom miljöövervakningen i Stockholms miljöförvaltning) som utrett frågan, att något samband mellan slitagepartiklar och ökad dödlighet inte har hittats.

Fördelen med dubbdäck är att de rugga upp isen på vägbanan. Med dubbfria däck måste skötseln av de dubbfria gatorna och vägsträckorna ökas för att uppnå samma säkerhetsnivå. Trafikkontoret i Stockholm skriver i ett utlåtande den 2 oktober i år att det kommer att gå åt mera salt och mer sand, dessutom kommer det att krävas en större bevakning av vägarna och mer manuella insatser.

På isiga vägar har dubbdäcken trafiksäkerhetsmässiga fördelar framför odubbade, skriver Vägverket i rapporten ”Samlad lägesrapport om vinterdäck”. Nya typer av dubbfria vinterdäck utvecklas emellertid och i kombination med antisladdsystem kan de ge hög säkerhet på vinterväglag. Rapporten avser statliga vägar och det blir inte samma situation i tät bebyggelse med rusningstrafik och låga hastigheter.

Kan det här vara en vink om att vi ska gå över till odubbade däck, en fråga att fundera om det är aktuellt att köpa nya vinterdäck i år. Får man med dubbdäck korsa en gata med förbjuden dubbdäckstrafik?