Inför mentorskap i bostadsområden


Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, Bostadsbolaget, ska införa ett mentorsystem i sina bostadsområden för tonåringar.

Det blir mer och mer turbulent i samhället, vilket kan drabba bostadsområdena. Det har till och med förekommit upplopp på flera ställen i Sverige på senare tid. Om vi har mer omsorg om varandra skulle situationen kunna förbättras.

Bostadsbolaget i Göteborg som har 22 700 lägenheter ska nu införa ett system med mentorer efter att en enkätundersökning som företaget lät göra avslöjar att ungdomar som bor i deras lägenheter gärna vill ha en vuxen mentor eller coach.

Ett mentorprogram kommer därför att utarbetas där bolagets egna medarbetare ska erbjudas att agera mentorer för ungdomar mellan 15-18 år. Idén är att erbjuda tonåringar en vuxen person utanför den egna familjen och skolan som de kan tala med om framtiden, utbildning, jobb, karriär med mera.

– Ett mentorskap tillför inte bara värde för ungdomarna utan jag är övertygad om att det också kommer att vara mycket givande för oss, både för företaget och för den enskilda medarbetaren, säger Bertil Rignäs, vd på Bostadsbolaget, i ett pressmeddelande.

Enkäten som Bostadesbolaget gjorde visade också att 85 procent av tonåringarna vill ha extrajobb där de bor. Den här sommaren har omkring 130 ungdomar sommarjobbat hos företaget.

– Omkring hälften av ungdomarna i vår undersökning skulle vilja sköta parker och gräsmattor eller städa trappuppgångar och det är precis den typen av arbeten vi kan erbjuda unga, säger Bertil Rignäs.