Indiska stammarnas skogslivsmedel kan övervinna livsmedelskrisen
Mat från skogen visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. Icke odlade skogslivsmedel är rika på mikronäringsämnen enligt forskare och kan hjälpa övervinna en livsmedelskris. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)


Världshälsoorganisationen uppskattar idag att fler än två miljarder människor i världen lider av brist på mikronäringsämnen, främst i Asien och Afrika.

Mikronäringsämnen är näringsämnen som kroppen bara behöver i små mängder, som jod, zink, järn och vitamin A. De gör det möjligt för kroppen att producera enzymer, hormoner och andra substanser livsviktiga för bra tillväxt och utveckling av kroppen.

Forskare som arbetar med inhemska stammar i Indien sade att skogslivsmedel kan ge en lösning på bristen av mikronäringsämnen, ett tillstånd som har kallats ”dold hunger”.


Etniska stammars livsmedel i Indien visas Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

Etniska stammars livsmedel i Indien visas Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

Efter att befolkningen i Indien har ökat och fler människor flyttar till städerna är de traditionella källorna till mat med höga värden av mikronäringsämnen, som gröna bladgrönsaker, frukt och nötter, inte så lätt tillgängliga, säger Indiens nationella näringsinstitut (NIN).

Levande bondgårdar (Living Farms), en frivilligorganisation som arbetar med stambyar i östra delstaten Odisha, har dokumenterat 357 skogslivsmedel som skördas av stammar i regionen. Näringsexperter vid NIN studerade 63 av dem och fann att de hade höga halter av mikronäringsämnen.

För att stoppa undernäring behövs det mer forskning för att upptäcka dessa livsmedels potential, och hur de kan inkluderas i vanliga livsmedelspyramider.

Livsmedelsförsörjning

I utvecklade länder är stapelvaror som salt och vete ofta berikade med mikronäringsämnen som jod och folsyra.


En person från en etnisk stam i Indiens östra delstat Odisha tittar på de skogslivsmedel som visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

En person från en etnisk stam i Indiens östra delstat Odisha tittar på de skogslivsmedel som visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

I utvecklingsländer där tillgången på mat inte är garanterad, än mindre berikade livsmedel, letar regeringar, frivilligorganisationer och andra organisationer efter hållbara, näringsrika livsmedelssystem för att bekämpa näringsbrist.

Debjeet Sarangi, Levande bondgårdars (Living farms) grundare, sade att den inhemska befolkningen har hållbart skördat skogslivsmedel i århundraden och har kunskapen hur andra länder kan göra just det. Omvänt, sade han, att när skogarna huggs ner för jordbruks- och industriella ändamål fördrivs dessa människor och deras kunskap går förlorad.


En vävd behållare som används för att lagra frön hos en etnisk stam Indien visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

En vävd behållare som används för att lagra frön hos en etnisk stam Indien visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

– Så vi fördriver inte bara outbildade, oorganiserade, landsbygdsbor, [när skogarna huggs ner], utan vi förflyttar faktiskt mycket kloka och kunniga människor. Och efter att ha gjort det tar vi dem till urbaniserade städer och ger dem sedan subventionerad mat, vilket i vårt land är ris och vete upphandlade tiotusentals mil hemifrån som odlas med bekämpningsmedel … och genom att bränna fossila bränslen. Jag vet inte, men är det vettigt, sade han.

Skogslivsmedel påverkas inte heller av naturkatastrofer som torka, skadedjur och stormar, vilket gör dem till ett viktigt tillskott till konventionella former av jordbruk, sade Centrum för internationell skogsbruksforskning (CIFR). Förutom mat, ved för bränsle och är pollinerare som bin, som också hotas av avskogning, avgörande för jordbruket.


En nyfiken åskådare håller ett blommande skogslivsmedel som visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

En nyfiken åskådare håller ett blommande skogslivsmedel som visas på Forest Food and Ecology Festival den 14 december 2014, på Sri Aurobindo Society, New Delhi. (Foto: Venus Upadhayaya/ Epoch Times)

”Medan omvandling av skog till jordbruk i vissa fall kan förbättra inkomsterna på landsbygden, leder avskogning alltför ofta till utarmning av både ekosystem och försörjningsmöjligheter på lång sikt”, skrev CIFR i sin vitbok.

Sarangi sade att beslutsfattare bör erkänna och bevara skogarna för de livsmedel och viktiga näringsämnen den tillhandahåller, inte bara som livsmiljöer för vilda växter och djur.

– Här är ett livsmedelssystem som inte behöver en subvention, sade han.

Översatt från engelska