Imponerande resultat av äldre skidåkare
Vasaloppet har sporrat många skidåkare till att lägga grunden för ett livslångt idrottande upp i hög ålder. (AFP PHOTO/SCANPIX/ULF PALM)


Aktiva skidåkare i 90-årsåldern har samma syreupptagningsförmåga som 40-50 åriga män som inte tränar, visar en ny forskning från Mittuniversitetet.

För ett år sedan inleddes den uppmärksammade studien där man testat hur äldre och fortfarande aktiva skidåkares muskulatur, cirkulationsapparat och prestationsförmåga påverkats av livslångt idrottande upp i hög ålder.

Projektet, som är unikt i sitt slag, är del av ett större samarbetsprojekt som drivs av fysiologen Per Tesch, professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet och Scott Trappe, professor i idrottsfysiologi vid Ball State University, Muncie, USA.

Gamla skidhjältar som Martin Lundström (dubbelt olympiskt guld i S’t Moritz 1948) och Bengt ”Sälen-Bengt” Eriksson  (med 57 Vasalopp i rad på meritlistan) fick ställa upp i forskningens tjänst, berättar Per Tesch för Epoch Times.

Den här veckan presenteras de första imponerande resultaten från studien som visar att livslångt idrottande bär frukt ända upp i hög ålder. Äldre aktiva män har dubbelt så stor maximal syreupptagningsförmåga än jämnåriga män som inte tränar.

-Flera av de här männen hade inte ens varit till en doktor och de var
också mycket mentalt aktiva, berättar Per Tesch.

Analyser från muskelprover på molekyl- och cellnivå visar att värdena hos de äldre aktiva är jämförbara med värden för män i 40-50 års ålder som inte utövar någon uthållighetsträning.

Enligt Per Tesch har man aldrig tidigare  uppmätt så höga värden för maximal syreupptagningsförmåga hos någon grupp män i den här aktningsvärda åldern.

Resultaten från studien presenteras vid American College of Sports Medicine; Integrative Physiology of Exercise i Miami Beach