Illegal blodförsäljning sprider sig i Kina
Den kinesiska AIDS-aktivisten Gao Yaojie. Nålen hon bär är en symbol för en AIDS-kampanj. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)


De kinesiska myndigheterna gjorde en stor medial affär av att man förbjudit oreglerad blodförsäljning sedan det framkommit att detta äger rum i Henanprovinsen. Enligt den välkända läkaren och AIDS-aktivisten Gao Yaojie fortsätter dock denna hantering i hemlighet och sträcker sig även utanför Henanprovinsen.

I en intervju med Hongkongtidningen Mingpao uttryckte Gao sin uppfattning att den kinesiska kommunistregimens försök att hindra spridningen av AIDS efter incidenten med försäljning av okontrollerat blod i Henanprovinsen varit ytliga. En by vid namn Wenlou valdes ut som en mönsterby i avseendet för president Hu Jinato att besöka. Problemet har dock inte lösts enligt Gao.

Gao understryker att illegal blodförsäljning inte är ett problem för bara Henanprovinsen. Det har spridit sig till provinserna Guizhou, Shanxi och Guangdong och blivit ett nationellt problem.

Blodförsäljningen i Henan har gått under jorden, säger Gao. Blodförsäljningen sätter igång vid midnatt och stänger vid sextiden morgonen därpå. Utomstående kanske inte känner till var stationerna finns, men de bybor som vill sälja sitt blod känner mycket väl till var de ska ta vägen.

Gao påpekade att en orsak till att blodförsäljning blivit så vanligt är att det ger en bra förtjänst. Bybor kan sälja 800 ml blod för 80 yuan, vilket är mycket pengar för de fattiga byborna.

Den andra sidan av det hela är att många samvetslösa läkare beordrar onödiga blodtransfusioner för att tjäna pengar. Som ett resultat av detta råder ständigt underskott på blodbankerna, vilket gör att priset på donerat blod stiger.

Gao sade också att många skrupelfria läkare lurar sina patienter genom att påstå att de kan bota AIDS. De inte bara tar AIDS-patienternas pengar, utan ger dem även falska behandlingar som förvärrar deras tillstånd.

Beträffande sin egen situation sade Gao att den kinesiska regimen gjort ytliga vänskapsgester, såsom att ge henne en kamera och en mobiltelefon, men detta gjordes bara för att man hoppades på att göra henne nöjd så hon skulle säga något fördelaktigt om det AIDS-förebyggande arbetet i Henan.

Gao underströk att den bevakning regimen haft henne under aldrig upphört. De lokala myndigheterna har fyra övervakningskameror i hennes hem och hennes telefon är avlyssnad. Hon har fortfarande har rörelsefrihet, men polisen skuggar henne när hon lämnar sitt hem. Reportrar från Henan har inte tillåtits intervjua henne. Efter det att hon vann det årliga priset ”Touching China”, som delas ut av regimkontrollerad media har inte heller reportrar från Peking tillåtits intervjua henne.

Översatt från version