Hushållsnära tjänster ökar
Bilden har inget direkt samband med artkeln. (Foto: DDP/AFP/Thomas Lohnes)


Under 2008 ökade antalet skattereduktioner för hushållsnära tjänster till det dubbla jämfört med 2007.

2008 hade totalt 92 000 personer reducerad skatt för hushållsnära tjänster, enligt Statistiska Centralbyrån ( SCB).

Anledningen till ökningen tros vara att möjligheten att få skatten reducerad infördes den 1 juli 2007, med andra ord var det möjligt att få skattereduktion halva 2007, men hela året 2008. 

Antalet skattereduktioner för hushållsnära tjänster är störst i kommuner med många höginkomsttagare. Danderyds kommun hade till exempel drygt sex procent av kommuninevånarna skattereduktion för hushållsnära tjänster, medan Filipstad som har få höginkomsttagare bara hade en promille. 

Reducerad skatt för hushållsnära tjänster är en relativt liten
skattereduktion, för 2008 var den 440 miljoner kronor. Det kan jämföras med skattereduktionen för allmänna pensionsavgifter som var 85 miljarder kronor.