Hur påverkar klimatförändringar växter och fauna?


Hur påverkar klimatförändringar växtligheten och hur rustade är vi i Sverige inför förändringar, är en fråga som kommer att diskuteras på Botaniska Trädgården i Göteborg, ikväll, onsdag den 27 augusti.

Björn Aldén, intendent på Botaniska trädgården i Göteborg, har under 25 år observerat vilka konsekvenser förändringarna i klimatet blivit för bland annat odlingsbarhet hos träd och buskar. Som ornitolog har han också märkt nya mönster hos flera fågelarter.

– Den sydliga gransångaren har till exempel börjat häcka i Botaniska trädgården, från att tidigare bara funnits sporadiskt i södra Sverige. Fjärilarnas beteende har också påverkats och i fjol observerades tistelfjäril i trädgården redan i juni. De brukar dyka upp här först under sensommaren, säger Björn Aldén i ett pressmeddelande från Botaniska Trädgården.

De milda vintrarna gör att många växtarter från kontinentala delar av världen har fått svårare att överleva här.

– Fram till 1988 hade vi regelbundet vintrar med temperaturer ner till minus 20 grader, sedan dess har vi bara haft en kall vinter i Göteborg och det var 1996, säger Björn Aldén.

Under kvällens möte på Botaniska Trädgården diskuteras hur förändringarna i vädret påverkar både de odlade växtarterna och de vilda. Växtsäsonger, växtzoner och naturliga utbredningar förskjuts, samtidigt som stormar, torka och skyfall drabbar oss men hur rustade är vi i Sverige att möta dessa förändringar?

– I ett varmare och regnigare Sverige kommer det att växa så det knakar på åkern och i skogen. Men ogräs, skadesvampar, bladlöss och fästingar kommer också att ha fest, säger Stefan Edman, författare till böckerna ”Jorden har feber” och ”Jordens och själens överlevnad” vilka handlar om klimatförändringarna.

Det finns också de som väntar på att dra nytta av det varmare vädret i Sverige. Föreningen Svenska Vinodlare får allt fler medlemmar som ivrigt väntar på att kunna producera vin av svenskodlade druvor.

På kvällens seminarium på Botaniska Trädgården, som börjar kl 18.00, medverkar Stefan Edman, biolog och miljödebattör, Botaniskas nya prefekt Mari Källersjö och intendent Björn Aldén. Moderator är biologen och journalisten Torgny Nordin.