Hur KKP "befrämjar förståelse” i andra länder


Anledningen till att man bjuder in utländska tjänstemän till Kina finner man i en arbetsplan på Kinakontoret i Xi’an. Dokumentet släpptes 28 november 2005 vilket var ett år innan Lius Kinaresa. Det talar om att bjuda in utländska personer till Kina med statliga medel för att befrämja deras förståelse, samt öka samarbete och utbyte mellan dem och staden.

Vad KKP menar med att ”befrämja deras förståelse” illustreras i en rapport från en KKP-anställd efter att han träffat olika kinesiska ledare i New York. I en artikel från ‘kontoret för kinesiska angelägenheter i utlandet’ publicerad på en webbsida den 26 september 2006 berättar Zhong Guiren, ordföranden för ‘återvända utlandskinesers federation’, om sitt arbete med att träffa den kinesiska  välgörenhetsföreningen, ”Tsung Tsin” och olika kinesiska ledare i New York. Artikeln kallades ”Mina känslomässiga band till arbetet med kinesiska angelägenheter utomlands”.

I sin rapport nämner Guiren hur han överlämnar KKP:s propaganda till ledarna för de kinesiska organisationerna: ”Som svar på deras frågor och tvivel förser jag dem med sanningsenlig information om ”4 juni-händelsen” (Massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989), Falun Gongs sanna ansikte (ord som förtalar Falun Gong har uteslutits ur artikeln), och det egentliga målet för dem som förespråkar ett ”självständigt Taiwan”, eller ”självständigt Tibet” samt den kinesiska regeringens policy gentemot dessa personer”, skriver Guiren.

Guiren diskuterar hur de började etablera kontakt med personal på de kinesiska ambassaderna och konsulaten. Sedan tar han upp hur den kinesiska ambassaden gjort olika arrangemang, liknande John Lius Kinaresa, för en del av gruppledarna. Efteråt nämner han att de som kommit på sådana besök hade ändrat sina åsikter till KKP:s fördel.

Till exempel: ”Efter 2001 arrangerade Kinas ambassad i USA så att några av ledarna besökte Peking, Shanghai och sina hemstäder i Guandongprovinsen,” skriver Guiren.

”Innan var alla ledare i de kinesiska organisationerna och föreningarna i New Yorks Chinatown, för Taiwan. Nu har de gått över till Kina och de ger ökat stöd till en fredlig återförening med Kina och den stora föryngringen av den kinesiska nationen, ” fortsätter Guiren.

Uttalandet ”fredlig återförening med Kina” syftar på målen som ‘Kinarådet för främjandet av fredlig nationell återförening’ (Kinarådet) satte upp den 22 september 1988 i Peking.

Kinarådet är, liksom ‘Statsrådets kontor för kinesiska angelägenheter i utlandet’, ett av tre kontor som kontrolleras av KKP:s United Fronts-departement.

Enligt Kinarådets webbsida tjänar det två syften utomlands. Ett är att ”beblanda sig med regionalt högt uppsatta politiker” och det andra är att ”influera mainstreamsamhället”.

Enligt Xinhua News Agency, som är känt för att vara den kinesiska regimens språkrör, är Kinarådet sammansatt av kinesiska ledare som är bosatta utomlands och som opererar under KKP. Rapporten slår fast att Kinarådets överhuvuden alla är ledare från de så kallade demokratiska partierna som ”har accepterat det kinesiska kommunistpartiets ledarskap som det främsta, och därför har partistatus.”

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/world/investigative-report-united-front-flushing-6052.html