Hur Kinas röda matta förför - del 2
Himmelska Fridens Torg dit alla turister och besökare hittar, här beklätt med röd matta, är den mest välkända platsen i Kina i närheten av Den förbjudna staden där endast det kejserliga hovets folk tilläts vistas. (Foto: AFP)


Den röda mattan är en av de välvilligare metoderna som används av regimen för att få inflytande över affärsmän, diplomater och politiker.

Den kinesiska kommunistregimens underrättelsetjänster utför mycket grundlig och ”vetenskaplig” forskning på mänskliga svagheter hos deras målgrupper, som sedan utnyttjas hänsynslöst, enligt en Pekinginsider. Underrättelsetjänsterna arbetar på teorin att det finns fyra svaga punkter i den mänskliga naturen: berömmelse, vinst, lust och vrede. KKP:s underrättelsetjänster försöker lokalisera dessa brister hos en individ och anpassa sitt arbetssätt därefter.

De som är förtjusta i berömmelse hittar kinesiska tjänstemän och akademiker som söker ödmjukt samråd med dem. De kommer att få inbjudningar till universitet för att föreläsa och smickrande rapporter skrivs om deras resultat i officiella medier.

För de giriga organiserar kinesisk underrättelsetjänst affärsmöjligheter för samarbete, investeringar eller en genväg till marknaden. Vackra flickor skickas till dem vars svaghet är lusta.

Insidern berättade för New Epoch Magazine att KKP:s avdelning för enhetsfronten, internationella avdelningen för centralkommittén, byrån för kinesiska förhållanden utomlands, utrikesministeriet, och den allmänna militära institutionen för Folkets befrielsearmé, alla har ett stort antal underrättelseagenter som söker och samlar in information om potentiellt användbara personer, inklusive västerländska statliga tjänstemän, affärsmän, kända forskare och ledare av kinesiska samhällen utomlands och deras anhöriga.

Enligt graden av nyttan av de inringade individerna etablerarer KKP kontakt och bjuder in dem till Kina. Omfattningen av mottagandet avgörs från fall till fall. Riktade personer kan då omfattas av mjuka eller hårda metoder för att förmå dem att agera på ett sätt som skulle gynna partiet.

I mars 2009 rapporterade de australiska medierna att dåvarande försvarsministern i Australien, Joel Fitzgibbon, hade en nära relation, som inte avslöjats tidigare, med en kinesisk-australiska affärskvinnan, Liu Haiyan, som utgjorde ett hot mot Australiens säkerhet.

Liu var nära knuten till underrättelsetjänsten i Folkets befrielsearmé, en filial för insamling och analys av militära och politiska underrättelser. Fitzgibbons hade besökt Kina så tidigt som 1993 och sedan 1993 hade den kinesiska underrättelsetjänsten hållit ett öga på dem.

Avslöjandena var sensationella i Australien och Fitzgibbon avgick från regeringen. Strax efteråt avslöjades en skummare uppgörelse: Fitzgibbon hade fått stora summor från Liu och etablerade ett samägt produktionsbolag tillsammans med henne i Kina. Händelsen förde  till en bredare publik kännedom om KKP:s noggranna satsningar på inflytelserika personer i västerländska politiska kretsar.

Utländska konsulat i Kina har inte heller varit förskonade manipulation bakom kulisserna. I maj 2004 begick en manlig diplomat från Japans konsulat i Shanghai självmord. Två år senare avslöjades hans vittnesmål.

En undersökning visade att anledningen till att han begick självmord var utpressning och hot från den kinesiska hemliga polisen. Den japanska premiärministern påpekade att KKP hade brutit mot Wienkonventionen om konsulära förbindelser.

Inte alla faller till föga för makt och korruption, och många vågar säga ”nej” till KKP:s närmanden. Pengar, berömmelse, lust och ilska är svagheter inneboende i människans natur som KKP lärt sig att utnyttja skickligt.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38465