Hur Kinas röda matta förför - del 1
När utlänningar besöker Kina kan de finna att den röda mattan rullas ut för dem, en verklig röd matta. (Foto: New Epoch Magazine)


När utlänningar besöker Kina kan de finna att den röda mattan rullas ut för dem. Bakom smickrande uppmärksamhet och iscensatt gästfrihet kan ligga år av noggrann forskning som syftar till att öka inflytandet över utvalda besökare.

– Att göra affärer i Kina är den största äran i mitt liv. Jag har blivit behandlad som en kung: röda mattan, god mat och lokala tjänstemän som är mycket lyhörda, berättade Steven Miller, chef för ett privat lagringsbolag, för New Epoch Magazines reporter om sitt besök i Kina med andra affärsmän.

Sam Sullivan, före detta borgmästare i Vancouver, Kanada, blev lika rörd och imponerad under sin vistelse i Kina.

– När jag åker till Kina behandlar de mig som om jag vore en kejsare. Eftersom vi inte har denna tradition med röda mattan är det lite pinsamt för mig på ett sätt, sade han i en intervju till Vancouver Sun.

Enligt rapporten mindes Sullivan att på en resa till Kina som kommunfullmäktige, upptäckte han att nästan varje högre kinesisk tjänsteman vid varje stadshus hade sin egen matsal och egen kock för att välkomna gäster.

Joe Trasolini, borgmästare i Port Moody, Kanada, besökte Peking för några år sedan och fick samma välkomnande behandling. Han träffade borgmästaren i Peking och staden betalade räkningen för hans resekostnader.

Nästa gång han besökte Kina, trots att han betalat sin egen resa, underhölls han på kommunal tjänstemannanivå. Efter några timmars sightseeing på morgonen fick han njuta av extravaganta banketter på kvällen.

Förutom de extremt rika lever de flesta ett helt liv utan att få sådan behandling. I dagens Kina har det dock blivit en norm för tjänstemännen att i överdådig stil personligen ta emot västerländska VIP-personer, affärsmän och delegater, som inte kan låta bli att känna sig hedrade.

Efter att ha blivit behandlade som en kejsare har västerländska politiker funnit sin inställning ha blivit förändrad gällande ämnen såsom kinesiska dissidenter och förföljelsen av Falun Gong (också känt som Falun Dafa). Några har gått från att fördöma kinesiska kommunistpartiets (KKP) brott mot mänskliga rättigheter till att förhärliga Kinas utveckling.

Borgmästaren i Ottawa har i åratal utfärdat ett tillkännagivande för Falun Dafa-dagen med syfte att visa ett erkännande av Falun Dafa-utövarnas bidrag och närvaro i det kanadensiska samhället. Nuvarande borgmästare Larry O’Brien, beslutade dock i år att gå mot detta efter att han hade återvänt från en nyligen gjord affärsresa till Kina. Han förklarade att han hade ”lovat” – till vem ville han inte säga – att han inte skulle utfärda tillkännagivandet.

Falun Dafa är en andlig meditationsmetod och självreflektion på principerna om sanning, godhet och tålamod. Trots Larry O’Briens vägran godkände stadsfullmäktige enhälligt tillkännagivandet den 9 juni.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38465/