Hur dåliga jordgubbar i Kina fick hela marknaden att kollapsa
En ny jordgubbssort visas på 7:e internationella Strawberry Symposium den 18 februari 2012 i Peking. (Foto: Lintao Zhang/Getty Images


Det finns definitivt rester av bekämpningsmedel på jordgubbar som säljs i Kina, men om det är farligt för hälsan eller ej kan diskuteras, enligt rapporter i Kinas statliga medier. Hur det än förhåller sig så väljer försiktiga kineser bort bäret, eftersom de är rädda för ytterligare en livsmedelsskandal. Detta har medfört att jordgubbsmarknaden har kollapsat.

I ett sex minuters tv-inslag som sändes i slutet av april, avslöjade Kinas statliga tv (CCTV) att spår av giftiga bekämpningsmedel – klortalonil och acetoklor – hittats i jordgubbar som köpts från åtta platser i Peking, bland annat från stormarknader, grossister, och skåpbilar.

Tester utförda vid Pekings lantbruksuniversitet visade att nivåerna av acetoklor i några av proverna var tre gånger högre än högsta acceptabla nivå enligt EU-standard. Kina har självt inga restriktioner när det gäller användningen av kemikalien.

CCTV sade att man beslutat undersöka jordgubbar efter att ha läst klagomål från kinesiska nätanvändare.

Jordgubbsskräck i hela Kina

Fastän tv-rapporten endast innehöll jordgubbar i Peking, började kineser undvika bären i hela landet.

En jordgubbsodlare i provinsen Liaoning nordost sade till statliga China National Radio (CNR) att de efter tv-rapporten inte kunde sälja bären till något pris. En säljare i staden Qingdao i öster sade att försäljningen halverats efter CCTV:s rapport. Från en grossistmarknad i länet Changhui i Anhuiprovinsen rapporterades att det inte gick att sälja jordgubbar, och man räknar med att länet förlorar minst 500 miljoner yuan (drygt 700 miljoner kronor) i osålda jordgubbar.


En skärmdump från CCTV:s undersökande rapport om jordgubbar spetsade med bekämpningsmedel i Peking den 26 april 2015. (Skärmdump/cntv.cn)

En skärmdump från CCTV:s undersökande rapport om jordgubbar spetsade med bekämpningsmedel i Peking den 26 april 2015. (Skärmdump/cntv.cn)

Myndigheterna i Liaoningprovinsen, landets viktigaste jordgubbsproducent, gjorde sin egen kontroll av jordgubbsodlingar utan att finna några spår av acetoklor i 51 stickprov, rapporterade CNR.

”Vi använder inte ogräsmedel, hur kan den innehålla acetoklor? Hur kan det orsaka cancer?”,sade Chiang, en bybo i Liaoning som äger 10 växthus med jordgubbar, till den statliga tidningen Life Times Daily. Flera odlare sade till tidningen att deras arbetare inte kunde göra annat än gråta i fälten när skördarna inte gick att sälja.

Fastän experter flera gånger ställt sig skeptiska till de första testerna som utfördes vid Pekings universitet, så dämpades inte rädslan hos konsumenterna som vidhöll att jordgubbar i Kina hade rester av bekämpningsmedel, och även om bekämpningsmedlet inte befanns vara cancerframkallande så skulle de inte köpa jordgubbar, rapporterade Life Times Daily.

Professor Zhan Jiang från Skolan för internationell journalistik och kommunikation vid Pekings universitet för utrikesstudier sade till CNR att kollapsen för jordgubbsmarknaden återspeglade det kinesiska folkets tvivel när det gällde livsmedelssäkerheten i Kina. Och att om man påvisade ett problem med bekämpningsmedelsrester i jordgubbar i Beijing, Kinas huvudstad, så exploderade bara frågan, och påverkade marknaden över hela landet, sade han.

Oklara uppföljningsrapporter med befogad misstro

Det är oklart om de uppföljningsrapporter från kinesiska statliga medier som vederlade de första resultaten är sanna, eller om de, mer troligt, är ett svar med syfte att mörklägga ännu en livsmedelsskandal och göra jordgubbarna säljbara.

Kinesiska misstankar om livsmedelssäkerhet beror nästan säkert på en rad skandaler som har utbrutit under de senaste åren, bland annat giftigt mjölkpulver, giftiga grönsaker och frukter, användande av rännstensolja, skämd fisk och skaldjur, och fryst kött som hade gått ut för decennier sedan.


Översatt från engelska