Hu Jintao talar det utdöende partispråket
Hu Jintao, Kinas president. (Foto: Bruno Vincent/Getty Images)


Kring nyåret gav flera av världens ledare tal. USA:s president Barrack Obama sade i december: ”I Amerika är vi större tillsammans – när alla satsar på schysst spel och alla får en schysst chans och själva gör en schysst insats”.

Taiwans president Ma Ying-jeou sade: ”Låt frihet, demokrati, rättvisa, civilisation och medkänslans flamma finnas även i nästa generations hjärtan.”

Hu Jintao, ledaren för det kinesiska kommunistpartiet, sade: ”Håll fanan högt för den kinesiska typen av socialistisk ideologi och använd tankarna från Deng Xiaoping samt de tre representationerna (Jiang Zemins ideologiska bidrag) för att djupt förankra den vetenskapliga utvecklingen.”

Hu repeterar oförtröttligt samma jargong som tidigare generationers ledare använde i det förgångna. Detta beror delvis på kommunistpartiledarens utbildning och den miljö han växte upp i.

I Folkets Dagblad den 6 oktober 1964, fanns en artikel med citat ur ett tal vid Tsinghuauniversitetet, som hållits av den då 22-årige studenten Hu Jintao. I det korta talet på några hundra ord lyckades Hu Jintao nämna ”vise ordförande Mao” och ”Store Mao Zedongs tankar” elva gånger. Särskilt imponerande var meningen: ”Vi måste fullständigt eliminera det mörka exploaterande systemet från jordens yta”.

Bakgrunden förklarar i viss mån varför Hu Jintao är oförmögen att tala som politiska ledare från normala länder, som Barack Obama och Ma Ying-jeou. Men en djupare förklaring kan ändå behövas.

I Epoch Times artikelserie ”Dissolving the Party Culture” (Lösa upp partikulturen – skriven på kinesiska och översatt till engelska) diskuteras hur kommunistpartiet använder sig av språket.

Folk använder språket för att komma ihåg saker, utbyta information, delge erfarenheter och utbilda yngre generationer. Språket är en del av kulturen samtidigt som det bär upp kulturen.

När kommunistpartiet tagit makten såg det den traditionella kinesiska kulturen som det största hotet mot sitt maktinnehav.

Som en viktig del i sina ansträngningar för att krossa den traditionella kinesiska kulturen har partiet använt propaganda, utbildningssystemet, tidningar, radio, tv och filmer, liksom partimöten, dokument och politiska rörelser för att skapa oräkneliga nya ord och uttryck, för att istället rikta uppmärksamheten mot partiets egen kultur – som det vill ersätta den traditionella kulturen med. Uppslagsverk, textböcker och andra verktyg har utnyttjats för att standardisera dessa uttryck för partikulturen.

Numera använder det kinesiska folket i sina dagliga liv det språk som skapats av partiet, utan att de är medvetna om detta. Många tror faktiskt att det språk som talas i Kina idag är resultatet av en naturlig utveckling.

Under decennier av totalitärt styre och propaganda har kommunistpartiet alltså inte bara ändrat kinesernas sätt att tänka, utan också med tvång förändrat det kinesiska språket.

Partipratet är faktiskt en politisk dialekt.

Partispråket fungerar som identifiering. Medlemmarna i Kinas kommunistparti kan avgöra om någon är med i partiet och hur mycket vederbörande respekterar partiet genom att lyssna till hur personen pratar.

Därför använder inte bara Hu Jintao utan alla partiföreträdare sådant språk vid offentliga sammankomster. Om inte skulle övriga partimedlemmar inte betrakta dem som ”en av oss” och det skulle kunna innebära slutet på deras politiska karriär.

Till exempel ger Kinas premiärminister Wen Jiabao ofta uttryck för sina åsikter utan att använda partispråket. Det har inte förstört hans politiska karriär men det har oroat och förolämpat andra partimedlemmar.

Den 1 januari 2012 publicerade kinesiska kommunistpartiets magasin Qiushi en artikel med rubriken ”Se korrekt på de moraliska villkoren i vårt samhälle”. Artikeln kritiserade anonymt Wen Jiabao för att han har påstått att Kina befinner sig i ”moraliskt förfall”. Det var fjärde gången som premiärministerns åsikter om moraliskt förfall kritiserades i partimedier.

Så länge det kinesiska kommunistpartiet existerar, kommer partispråket, precis som porträttet av Mao på Himmelska fridens torg eller de mumifierade kvarlevorna av den samme, att fortsätta existera.

Den 31 oktober 1961 togs Josef Stalins kropp ut ur Vladimir Lenins gravkammare. Soldater begravde kroppen i ett hörn av Kreml. Det hela tog bara några minuter.

Jag tror att Mao Zedongs kropp i en nära framtid kommer att kastas bort av det kinesiska folket, på samma sätt som Stalins.

Tillsammans med den kommer också partispråket att överges.

Översatt från engelska.