Hu Jintao behåller kontrollen över militären
Ledaren för det kinesiska kommunistpartiet, Hu Jintao, kommer till en fotografering i Peking den 19 juli. Hu kommer enligt en partitjänsteman att behålla kontrollen över militären efter att han kliver av posten som partichef nästa år. (Foto: Andy Wong/Getty Images)


Den kinesiske ledaren Hu Jintao kommer att behålla kontrollen över militären efter att han kliver av posten som partichef nästa år, berättade Tung Chee-hwa, före detta regeringschef i Hongkong, för CNN.

Tung, som också är vice ordförande i Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens, ett konsultativt politiskt organ, och därmed en av de högsta ledarna i Kina, pratade med CNN den 19 september om de kinesiska ledarna Hu Jintao och Xi Jinping och deras kommande ledarskapsskifte. Tung sade: ”Baserat på tidigare erfarenheter kommer Hu Jintao att fortsätta på posten som ordförande i Centrala militärkommissionen efter att han klivit av från presidentskapet.”

Tungs uttalande avslöjade viktig information för allmänheten. Detta kom lite överraskande då förberedelserna inför överlämnandet av det kinesiska ledarskapet har präglats av sekretess och rykten mitt i en storm av grymma interna strider mellan olika fraktioner.

Som statsledare med en lång politisk karriär och ett eftertänksamt sinnelag skulle Tung knappast prata obetänksamt med utländsk media om så viktig och känslig information beträffande partiets högsta ledare. Man kan bara gissa att höga partitjänstemän använde Tung för att cirkulera budskapet på detta halvofficiella vis, vilket de bedömt vara mer lämpligt än att själva sända ut det direkt.

Vem i den högsta kretsen inom det kinesiska kommunistpartiet kan då ha bett Tung att avslöja den här informationen? Det bör ha ha varit någon som har nytta av att sprida sådana nyheter.

Den 20 september, dagen efter Tungs intervju med CNN, avslöjade media i Hongkong att Tung är nära vän med Xi Jinping. Tung hade också nämnt Xis två veckor långa frånvaro från rampljuset tidigare under månaden. Tung sade: ”Han skadade sig när han idrottade, och han har nu återhämtat sig, och han är nu tillbaka på jobbet” och tillade att en hög ledares hälsa inte är någon fråga för den kinesiska allmänheten.

Tungs uttalanden kan tolkas som att Hu kommer att fortsätta som ordförande i Centrala militärkommissionen och att Xi kommer att efterträda Hu på ett smidigt sätt.

Dessa två budskap är till fördel för Hu och Xi, så det är högst troligt att det var Hu och Xi som bad Tung lämna informationen till CNN.

Om det verkligen var Hu Jintao som bad Tung att föra fram informationen, vad är då hans syfte?

För det det första kan det hjälpa till att få bort de rykten som cirkulerat i månader om vem som kommer att kontrollera militären efter att Hu avträder.

När Hu Jintao efterträdde Jiang Zemin 2003 så behöll Jiang makten över militären och kontrollerade även den mäktiga inhemska säkerhetsapparaten – politisk-rättsliga utskottet. Detta gjorde effektivt Hu till Jiangs marionett. Först det senaste året har Hu kunnat konsolidera sin makt, få militären att lova honom sin lojalitet och frigöra sig själv från Jiangs kontroll.

Efter den 18:e partikongressen kommer Jiangs fraktion, nu ledd av säkerhetschefen Zhou Yongkang som måste avgå på grund av en åldersgräns, förlora det mesta av sin makt. Männen i fraktionen är därför rädda för att hållas ansvariga för åratal av maktmissbruk, i synnerhet när det gäller förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong och anklagelser om organstölder på levande människor.

Denna rädsla har drivit Jiangs fraktion– där också Bo Xilai ingår – att sätta igång en kamp på liv och död i sina försök att ta den högsta makten. De har också använt vissa medier utomlands som är under deras kontroll för att sprida negativa rapporter om Hu, Wen och Xi, och hävdat att Xi Jinping inte kan ta över på grund av dålig hälsa och att Hu Jintao kommer att dra sig tillbaka från alla positioner efter den 18:e kongressen och liknande. Tungs ord har hjälpt till att tillbakavisa ryktena.

Jiangs fraktion har också försökt så split mellan Hu Jintao och Xi Jinping, och Tungs uttalanden har gett världen budskapet att Hu Jintao och Xi Jinping har en bra relation.

Av allt att döma skapade Xi en allians med Hu och Wen efter att han fått kännedom från amerikanska tjänstemän om Zhou Yongkangs och Bo Xilais kupp mot honom i februari. Xi sägs ha spelat en huvudroll i avlägsnandet av Bo Xilai från makten.

Hu, Wen och Xi är nu allierade. När Xi tar makten är det osannolikt att han kommer att fortsätta godkänna Jiangs policy om förföljelse av Falun Gong-utövare. Följaktligen kommer Jiangs fraktion när den avlägsnats från makten att hållas ansvarig för brotten under förföljelsen, något som kommer att bli slutet för den.

Avslutningsvis reflekterar spridningen av nyheten om att Hu kommer att kvarstå som ordförande för militärkommissionen också det häftiga klimatet i kommunistpartiets högsta krets. Hu kände behovet av att sända ett meddelande till sina motståndare som en varning om att 18:e kongressen inte innebär slutet, utan början på att göra upp räkenskaperna.

Översatt från engelska.