Hu Jintao avgår utan att ha löst partiets kris, del 2
Det kinesiska kommunistpartiets ledare Hu Jintao står här i Folkets stora sal i Peking, på en bild från den 19 juni. Ryktet säger att han kommer att lämna alla sina poster i partiet vid den 18 partikongressen i oktober. (Foto: Andy Wong/Getty Images)


Läs del 1 här.

I del ett av artikeln beskrev författaren hur Kinas ledare Hu Jintao, som väntas avgå vid partikongressen i oktober, försuttit chansen att förändra Kina och befria landet från den förföljelsepolitik, som drivs av den så kallade Jiangfraktionen, i och med att han inte satte åt Bo Xilai hårdare. Jiangfraktionen kontrolleras av förre ledaren Jiang Zemin, som startade förföljelsen av Falun Gong.

I takt med att Hu Jintao tar avstånd från Jiangfraktionens skuld i fråga om förföljelse och organstölder, verkar han också dra sig tillbaka från ansvar över huvud taget. Det går rykten om att han kommer att lämna alla maktpositioner vid höstens partikongress.

Företrädarna Deng Xioaping och Jiang Zemin behöll kontrollen över militären när de trätt tillbaka som partiets högsta ledare. Detta garanterade dem ett grepp om makten även fortsättningsvis.

Det förefaller som att Hu hade tänkt gå i samma fotspår som Deng och Jiang. Han har ansträngt sig för att vinna den kinesiska militärledningens lojalitet, så att han skulle kunna sitta kvar som ordförande i militärutskottet i ytterligare två år.

Men nu sägs Hu istället föra fram sin egen favorit Li Keqiang, som förväntas ta över det högsta ledarskapet i höst, som vice ordförande i militärutskottet. Li har ingen tidigare koppling till eller erfarenhet av militären.

Om Li verkligen får posten kommer han att sakna verklig makt och hans möjligheter att överleva en maktkamp längre fram är tveksamma.

Nyligen degraderades Hus förre stabschef, vilket förstärker intrycket av att Hu håller på att snabbt lägga ifrån sig all makt han kan tänkas inneha.

Ling Jihua har arbetat för Hu de senaste fem åren och har rykte om sig att vara den som ledaren litar mest på och helst tar råd av. Det var Ling som tänkte ut hur man skulle ta ner dem som arbetade för Bo Xilai.

Ling ersätts av stabschef av den Xi Jingping föredrar, Li Zhanshu. Detta är naturligt, eftersom Xi vill ha sin egen man på den så viktiga positionen.

Många kommentatorer hade förväntat sig att Ling Jihua skulle bli Pekings nästa partichef. På den posten skulle han vara säkrad en plats i politbyrån och en framtida kandidat för dess ständiga utskott, det högsta organ som styr partiet.

Istället fick Ling det inte alls lika tunga uppdraget som ledare för Enade fronten, en byrå som arbetar med att isolera partiets fiender och bygger allianser med andra organisationer, framför allt utanför Kina.

Kinaanalytikerna försöker förstå betydelsen av marginaliseringen av Ling Jihua. Vissa anser att Hu gjorde det för att öka Enade frontens betydelse. Andra menar att Hu har mött för starkt motstånd och håller på att förlora kontrollen.

Den kinesiska politiken utövas i det fördolda och om det inte läcker ut insidesinformation har ingen någon aning om vad som egentligen pågår.

Detta tyder på att det råder ett maktvakuum kring Hu i detta kritiska skede, när det närmar sig den 18:e partikongressen, där det för första gången på tio år ska bytas högsta ledare.

Alltsedan skandalen med Wang Lijun och Bo Xilai startade i februari har militärens befälhavare uppmanat soldater och officerare att vara lojala mot partiet och mot Hu Jintao. Det faktum att det behövt vädja om detta antyder att det inte kunnat ta lojaliteten för given.

En nyhetsrapport från 29 augusti stärker känslan av att saker och ting faller i tu i Peking.

China International Airlines flight CA981 till New York hade varit i luften i sju timmar när det vände och flög tillbaka till Peking. Ryktena säger att en hög partitjänsteman försökte hoppa av eller fly. Vittnen såg tre personer gripas på flygplatsen i Peking. Det kan vara ännu en politisk skandal som behöver avslöjas.

Michael Young är kinesisk-amerikanske författare baserad i Washington DC. Han skriver om Kina och den kinesisk-amerikanska relationen.

Översatt från engelska.

Epoch Times publiceras i 35 länder ochpå 19 språk.