Hotbild mot demokratin


Den grova organiserade brottsligheten breder ut sig. Hot, trakasserier och våld från organiserade brottslingar syftar till att påverka till exempel anställda inom tull, polis och åklagarämbetet. Även förtroendevalda och journalister är drabbade av den otillåtna påverkan från den grova organiserade brottsligheten.

På uppdrag av regeringen har säkerhetspolisen tagit fram en nationell hotbild över den här brottslighetens påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Den 17 september publicerade Säkerhetspolisen en rapport baserad på inhämtade underrättelser.

Bedömningen blir att ”aktörer inom den grova organiserade brottsligheten saknar såväl avsikt som förmåga att omkullkasta det demokratiska statsskicket”. De har visserligen förmågan men ingen avsikt att påverka det politiska beslutsfattandet och därmed finns ingen hotbild mot de förtroendevalda i dagsläget.

Värre är det med förmågan att skada genomförandet av politiska beslut och den fria debatten. Här finns påverkan mot en viss typ av myndighetsutövning och journalistik. När det gäller journalister samarbetar nu Säkerhetspolisen med Svenska Journalistförbundet.

Samarbetet är till för att få mer kunskap om vidden av att journalister hotas eller blir utsatta för våld i sitt arbete, vilket Svenska Journalistförbundet märkt av då de får in fler sådana rapporter nu än tidigare, skriver Arbetsskydd på sin internetsajt.

Under oktober kommer förbundet att göra en webbenkät om hot, våld och trakasserier som journalister utstått i sitt arbete och de uppmanas att kontakta Säpo för att berätta om sina erfarenheter och särskild när det gäller den organiserade brottsligheten.

Säkerhetspolisen skriver också i sin rapport att det finns myndighetsföreträdare som missbrukar sin ställning för att hjälpa de kriminella. Det problemet är allvarligare än problem med våld, anser Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen bygger nu upp en verksamhet för att kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på demokratin i Sverige. Så hotbilden i den här rapporten ska ses som en grundläggande bedömning som kommer att utvecklas och preciseras när de får in mer information.

Rapporten heter: Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket. Med underrubriken: En första nationell hotbild