Hongkongs vitbok får Taiwan att ta avstånd
En aktivist delar ut flygblad med information om en omröstning på Internet beträffande allmän rösträtt i Hongkong den 12 juni 2014. En vitbok angående Hongkong som utfärdats av den kinesiska regimen tycks ha gjort folk i Hongkong intresserade av omröstningen och samtidigt upprört folket i Taiwan. (Foto:Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


En vitbok avsedd att dämpa strävan efter demokrati i Hongkong har upprört Taiwan, och fått människorna där att ta ännu mer avstånd från Folkrepubliken Kina.

Den 10 juni utfärdade Statsrådets informationskontor, som kommunistpartiet benämner Byrån för utländsk propaganda, en vitbok på 23 000 ord angående principen om "en nation, två system" som styr Kinas relationer med Hongkong.

Enligt vitboken har Hongkong bara så mycket självstyre som den kinesiska regimen medger. Förståelsen av "en nation, två system" som kodifierats i Hongkongs grundlag – dess konstitution – betraktades plötsligt som provisorisk.

Avsikten med denna markering från den kinesiska regimen var att slå ett slag mot den spirande demokratirörelsen i Hongkong.

En vecka innan vitboken gavs ut höll omkring 180 000 personer en ljusvaka i Victoria Park i Hongkong den 4 juni för att uppmärksamma 25-årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg.

Den 20 juni påbörjade invånarna i Hongkong en omröstning på nätet för att visa befolkningens stöd för allmän rösträtt, principen om en person, en röst.

Den 1 juli hölls en stor marsch där man krävde demokrati i Hongkong. Efter det planerar nu rörelsen Occupy Central att fylla Hongkongs centrala affärsdistrikt med demonstranter för att hävda rätten att välja dem som ska styra.

Wang Dan, som gick i exil från Kina efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989 och som för närvarande undervisar i Taiwan, sade på sin Facebooksida att tonen som används i vitboken är "tuff och arrogant". Wang sade att vitboken syftar till att avskräcka människor från att ansluta sig till demokratirörelsen och Occupy Central.

Försöket att stoppa Hongkongbornas krav på demokrati kan mycket väl ha intensifierat dem. Den första dagen deltog 400 000 personer i omröstningen trots försök att stänga ned webbsidan för omröstningen genom att hacka den.

Chockade

Samtidigt är inte Hongkong det enda territoriet med starka intressen i ödet för "ett land, två system".

Den kinesiska regimen har på flera fronter försökt förföra eller övertala Taiwan, som man anser vara en provins som brutit sig loss, att åter ansluta sig till Kina.

Eftersom Taiwan har en stark demokrati har man ofta sneglat mot Hongkong som en modell vid planerna på en återförening. Hongkong kan tyckas vara ett exempel på en befolkning som har behållit sina grundlägga rättigheter samtidigt som man styrs av Folkrepubliken Kina.

Sådana förhoppningar grusades när vitboken utfärdades. Voice of America rapporterade att det chockat Taiwan.

Huang Kuo-Chang, vid prestigefulla Academia Sinica i Taiwan, sade att nu kan Taiwan aldrig acceptera principen om "en nation, två system" som grund för en återförening med Kina.

Enligt Huang är vitboken ett brott mot överenskommelsen mellan Kina och Storbritannien från 1984 som klargjorde villkoren för Storbritanniens överlämnande av kolonin till Folkrepubliken Kina.

Den 11 juni, dagen efter att vitboken offentliggjordes, irriterade den kinesiska regimen ytterligare den allmänna opinionen i Taiwan då taleskvinnan för Byrån för utländsk propaganda sade att Taiwans framtid bör avgöras av Kinas 1,3 miljarder människor.

Ledaren för oppositionen mot Taiwans president Ma, generalsekreteraren för Demokratiska framstegspartiet Wu Jau-Shieh, krävde omedelbart att Ma skulle klargöra sin syn på saken.

Wu påpekade att när Ma drev sin presidentkampanj 2008 var hans inställning att Taiwans framtid borde avgöras av landets 23 miljoner invånare. Hade han ändrat sitt synsätt?

På kvällen den 11 juni svarade presidentens administration att presidenten håller fast vid sin inställning. "I enlighet med Republiken Kinas [Taiwans] konstitution ska Taiwans framtid avgöras av dess 23 miljoner människor", sades det från administrationen.

På sin vakt

Tung Li-Wen, professor på Graduate School of Public Security, sade att folket i Taiwan bör ompröva vilken relation de vill ha med Kina efter att ha bevittnat Kinas svek, fullständiga ignorering av lagar och procedurer och den tuffa hållningen i Hongkongfrågan.

Huang sade att publiceringen av vitboken tyder på att en återförening skulle riskera demokratin i Taiwan.

Taiwan och Kina har helt olika kärnvärden enligt Huang. Kina styr på ett förtryckande vis och trycker ned det fria tänkandet, medan Taiwan respekterar mänskliga rättigheter.

Vitboken är bara en av incidenterna den senaste tiden som har fått Taiwans befolkning att bli på sin vakt.

Nyligen samlades rörelsen Sunflower Student för att motsätta sig det handelsavtal som förhandlats fram med Kina. Rörelsen fruktar att Taiwan blir alltför beroende av Kina ekonomiskt. Folket i Taiwan vill att deras regering ska hitta egna vägar till utrikeshandel istället för att lyssna på Peking när de tar sina ekonomiska beslut.

Den strid som Sunflower-rörelsen nu startar är en följd av flera års oro över Taiwans medier, då folket i Taiwan fått se oberoende mediaföretag hamna under rika, Pekingvänliga personers kontroll.

När nu vitboken kommer efter dessa händelser, drar folket i Taiwan följande slutsats: de vill inte bli ett nytt Hongkong.

Översatt från engelska.