Hongkongs kardinal uppmanar till allmänna val
Kardinal Joseph Zen uppmanar katoliker att delta i första juli-demonstrationen. (Epoch Times)


Den 17 juni höll rättvise- och fredskommissionen inom Hongkongs katolska stift en korsvandring ”med de marginaliserade, till Guds styre” för att reflektera över situationen i Hongkong.

Hongkongs kardinal Joseph Zen deltog i korsvandringen och höll även mässa. När han intervjuades sade han att hans önskan var att Hongkong snart skulle genomföra allmänna val, trots att inga framsteg gjorts på grund av motstånd från policymakarna i Peking.

Kardinal Zen vägrade att kommentera de uttalanden, som nyligen gjorts av kinesiska politiker, såsom nationella folkkongressens ordförande Wu Bangguo, angående Hongkongs autonomi. Han kommenterade dock det faktum att allmänna val hejdats av Peking. ”Det har stannat upp. Det är mycket hopplöst. De orsakade splittringen, men vi får skulden. Vi kände stor hopplöshet.” Han uppmanade allmänheten att delta i demonstrationen den första juli för att kräva allmänna val i Hongkong. Han tillade att allmänna val borde genomföras, ju förr desto bättre.

Under den katolska mässan uppmuntrade han katoliker att delta i demonstrationen den första juli. ”Vad vi gör här idag, övar för demonstrationen den första juli? Ingen övning behövs. Vi har marscherat varje år. Kommer vi i år? I år ska alla gå i demonstrationen.”

Under Kardinal Zens ledning korsvandrade fler än 100 representanter från katolska grupper. De bar på kors och började från Drottningens pir, passerade lagstiftande rådet, högsta överklagandedomstolen, Hongkongs regeringsbyggnad och slutade vid den obefläckade avelsens katedral. Varje hållplats markerade en social fråga, såsom social ojämlikhet, yttrande- förenings- och mötesfrihet, det demokratiska systemet, integration, utbildning osv.

Utsatta gruppers försämrade situation

Leung Rixu, ordförande i rättvise- och fredskommissionen sade: ”Korsvandringen var planerad för att ständigt påminna oss själva om att det finns människor som lever i fattigdom och berövade sin frihet. Denna diktatur har kastat dem in i ett nätverk av fattigdom och de som kämpar för mänskliga rättigheter sänds i exil av sin regering. Vi har funnit att fastän Hongkong stadigt tycks växa finns nu fler personer som lever i fattigdom. Många utsatta grupper utnyttjas av regeringen och får det allt svårare.”

Kardinal Zen påpekade också att under de tio år som förflutit sedan kommunistregimen tog över i Hongkong har situationen för utsatta grupper inte alls förbättrats. Tvärtom blir den allt värre. Icke desto mindre tror han att Hongkong har den visdom och potential som krävs för att lösa denna fråga och att det är av yttersta vikt att skapa social medvetenhet. Han nämnde också att han skulle be för den högsta beslutande makthavaren, Donald Tsang.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-6-20/56701.html