Hongkongs frihetsmarsch
Människorätts- och medborgargrupper marscherar för att kräva demokratiska allmänna val och förbättrad levnadsstandard. (Foto: Xu Poheng/The Epoch Times)


1 juli markerade tioårsdagen av kommunistkinas övertagande av Hongkong, och återigen marscherade uppskattningsvis 68 000 människor på gatorna för att kräva demokratiska reformer i Hongkong.

Organisatören, Civil Human Rights Front, är ett kollektiv bestående av över 50 medborgargrupper från Hongkong. Många kända demokratiförespråkare deltog också i ”frihetsmarschen” mot kommunism, däribland Hongkongs biskop kardinal Joseph Zen, förre chefssekreteraren för Hongkongs regering Anson Chan, och ordföranden för HK Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China Szeto Wah.

Huvudtemat för marschen var kravet på allmänna demokratiska val och förbättrad levnadsstandard. Många Hongkongbor ville även dra uppmärksamhet till följande frågor:

* Stöd till friheten för Hongkongs radiostationer
* Krav på frisläppandet av mediaarbetaren Ching Cheong
* Krav på ”lika lön för lika arbete” från lärarkåren och vårdarbetare
* Krav på ett slut på förföljelsen av Falun Gong nu, innan OS 2008
* Rättsprocess mot förre kommunistledaren Jiang Zemin för brott mot mänskligheten
* Stöd till det kinesiska folket att gå ur kommunistpartiet och dess underorganisationer

En halv miljon människor marscherade på gatorna 1 juli 2003. Efter det vidtog kommunistregimen och dess regionalregering i Hongkong omfattande åtgärder för att begränsa människors demokratiska rättigheter och möjlighet att uttrycka sig genom att:

* Stoppa marschen efter tre timmar så att den inte kunde påverka firandet av övertagandet
* Begränsa marschvägen
* Hindra uppskattningvis 1000 taiwanesiska Falun Gong-utövare från att komma in i Hongkong för att delta i marschen, varav över 500 med våld deporterades tillbaka till Taiwan från Hongkongs flygplats
* Hindra över 100 000 fastlandskinesiska turister från att komma in i Hongkong under tidsperioden

Översatt från engelska