Hongkong är Kinas Västberlin
Uppskattningsvis 180 000 människor samlas den 4 juni 2014 i Victoria Park i Hongkong för en ljusvaka till minne av offren för massakern på Himmelska fridens torg samt kräva att det kinesiska kommunistpartiet störtas från makten. (Foto: Phillipe Lopez/AFP/Getty Images)


Hongkongs system för frihet har gjort införlivandet i Folkrepubliken Kina till en mardröm för det kinesiska kommunistpartiet.

Den 1 juli 1997 överlämnade Storbritannien Hongkong, känt som Orientens pärla, till Folkrepubliken Kina. Garantier gavs i form av doktrinen om ”ett land – två system”, något som fastställdes i Hongkongs grundlag, en konstitution som förhandlades fram innan överlämnandet.

”Socialistsystemet och den socialistiska policyn ska inte tillämpas i den särskilda administrativa regionen Hongkong och det tidigare kapitalistiska systemet ska förbli oförändrat under 50 år”, står det i artikel 5 i grundlagen.

Den grundläggande skillnaden mellan livet i Kina och i Hongkong är skillnaden mellan kommunistpartiets diktatur på fastlandet och de frihetsinstitutioner i Hongkong som ärvts från Storbitannien.

Dessa frihetsinstitutioner har varit en stor gåva. Bland annat har Hongkongs brittiska rättssystem gjort det möjligt för Hongkong att bli ett av världens tre största internationella finanscentra vid sidan av New York och London.

Det frö till frihet som planterats i Hongkong kan komma att bli ett resligt träd och gynna hela Kina med sin skugga.

Vitbok

Den 4 juni 2014, 25-årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg, höll Hong Kong Alliance (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China) sin årliga ljusvaka i Victoria Park.

Mer än 180 000 människor deltog i evenemanget, det största antalet någonsin. Hong Kong Alliance bad människor att hålla varandra i händerna, rättfärdiga 4 juni-rörelsen och göra slut på kommunistpartiets enpartidiktatur.

Den 10 juni, mindre än en vecka efter ljusvakan i Victoria Park, publicerade Folkrepubliken Kinas statsråds informationskontor en vitbok på 23 000 ord om Hongkongs policy för ett land, två system, den första vitboken om Hongkong sedan överlämnandet till Kina.

Enligt vitboken har Kinas centrala myndigheter ”fullständig jurisdiktion” över Hongkong. Det är alltså upp till kommunistpartiet att bestämma hur mycket makt den särskilda administrativa regionen Hongkong ska få ha.

Enligt vitboken är ”ett land” förutsättningen och grunden för ”två system”. ”Två system” är underordnat och härrör från ”ett land”. ”Patriotism” är det grundläggande kravet för att Hongkong ska få utöva självstyre.

Kinesiska kommunistpartiets vitbok är en pånyttfödelse av Artikel 23. 2002 försökte kommunistpartiet få igenom en lag mot omstörtande verksamhet, Artikel 23, som ett tillägg till Hongkongs grundlag. Invånarna i Hongkong trodde att Artikel 23 skulle ta ifrån dem deras grundläggande rättigheter och protesterade massivt, varefter lagförslaget drogs tillbaka.

20-22 juni i år kunde människorna i Hongkong delta i en folkomröstning på nätet beträffande allmän rösträtt och ett direkt val av den högsta ledningen i Hongkong. 1 juli kommer det att bli en stor parad för att kräva demokrati i Hongkong.

Dessa händelser, och den jättelika ljusvakan 4 juni, visar inte upp den ”patriotism” som partiet kräver. Skärrat av den här utvecklingen försöker kommunistpartiet därför skrämma folket i Hongkong med sin vitbok.

Politisk frihet

Det finns ytterligare en sak som har skrämt kommunistpartiet.

Taiwans sunflower-revolution, som ägde rum mellan 18 mars och 10 april, besegrade det handelsfördrag som skulle ha gett kommunistpartiet en enorm makt över Taiwan. Den politiska frihet som visades upp av studenternas protester skapade också en fjärilseffekt, då vågor av tysta efterverkningar har uppstått i regionen och i Kina.

Sunflower-revolutionen, ljusvakan 4 juni, folkomröstningen 22 juni och den stora paraden 1 juli är allvarliga, storskaliga manifestationer av politisk frihet från medborgarna i Hongkong och Taiwan.

Om dessa händelser följs av andra i riktning från Hongkong mot Fastlandskina, då skulle det på nytt kunna tända de kinesiska medborgarnas glöd och vilja att delta i en rörelse för politisk frihet. En ny storskalig rörelse som demokratirörelsen 1989 skulle kunna bli följden. För kommunistpartiet är detta en livshotande politisk kris.

Om Hongkongmedborgarnas omröstning 22 juni drar till sig uppmärksamhet från allmänheten i Kina kommer fastlandskineserna naturligt att tänka: om folket i Hongkong kan rösta öppet, varför skulle då inte fastlandskineserna kunna rösta öppet?

Om sådana tankar sprids i Kina i dagens internetålder, med den omfattande spridningen av mobila internetapparater, kan kineserna komma att kräva att kommunistpartiet kliver åt sidan genom organiserade omröstningar på gräsrotsnivå. Detta skulle kunna sätta igång en plötslig omvandling av det kinesiska politiska systemet.

Idag har kommunistpartiet strikt kontroll över militären, den allmänna säkerheten, beväpnad polis och partitjänstmännen. Men partiet kan inte ha strikt kontroll över allting, och det kan definitivt inte ha strikt kontroll över människors hjärtan.

Ta till exempel Super Voice Girls, en kinesisk sångtävling liknande American Idol. 2007 stoppade kommunistpartiet denna populära TV-show eftersom omröstningen skedde bland annat genom snabbmeddelanden. Detta ansågs vara för ”liberalt”. Showen stoppades men publikens önskan var oförändrad.

Styrkorna samlas

Så fort en stark social interaktionsmekanism bildas kommer den att slita sönder kommunistpartiets auktoritära system från insidan.

Under den här tidsperioden med nya teknologier samlas de starka krafterna för social rättvisa snabbt. Om femtioörespartiet – de propagandister som hyrts in för att styra konversationer på internet – beslutar sig för att hoppa av och sluta censurera användare, om meddelanden om att ”lämna kommunistpartiet” börjar cirkulera på mikrobloggar, då innebär det att slutet för kommunistpartiet närmar sig.

I början av det kalla kriget strömmade det folk från Östtyskland in i Västberlin, attraherade av friheten där. Sovjetunionen kunde inte göra annat än att bygga en mur, sätta upp taggtråd och vakttorn. Vissa modiga själar fortsatte att försöka rymma, och vissa sköts ned när de försökte.

Men friheten i Västberlin kunde inte avlägsnas med en mur utan fortsatte att finnas i hjärtat på dem som befann sig bakom järnridån. I slutet av 1989 skakades Östtyskland av vågor av massprotester och den 9 november föll Berlinmuren.

Hongkong är Kinas Västberlin. Det är under belägring idag, men kraften i en vitbok kan inte mäta sig med kraften i människans längtan efter frihet.

Översatt från kinesiska, av Stephen Gregory.