Högre cancerrisk än befarat vid datortomografi
Risken för cancer i samband med datortomografiundersökning tycks vara större än man tidigare trott, enligt två nya amerikanska studier. (Foto: Eric Cabanis/ AFP)


Risken för cancer i samband med undersökning med datortomografi tycks vara större än man tidigare trott, enligt två studier som nyligen publicerats i den amerikanska tidskriften Archives of Internal Medicine.

Datortomografi är en populär diagnosticeringsmetod. På engelska heter det Computed Tomography (CT). Inom svensk sjukvård används ofta förkortningen CT. Sedan 80-talet har det årliga antalet undersökningar ökat från cirka 3 miljoner till 70 miljoner i USA.

Datortomografi gör det möjligt för läkaren att se detaljerade tvärsnittsbilder av kroppen eftersom ett stort antal röntgenstrålar sänds genom ett skikt av kroppen från flera olika håll.

Amerikanska forskare varnar nu för att stråldoser från CT har visat sig vara så höga att det finns farhågor att de kan öka cancerrisken hos patienter. Exponering av röntgenstrålar kan ge mutationer i människokroppens DNA som kan leda till cancer.

För att undersöka riskerna vid CT analyserade professor Rebecca Smith-Bindman och hennes medarbetare på University of California i San Fransisco, stråldoserna vid 11 olika typer av undersökningar som getts till 1119 patienter på fyra olika sjukhus.

Patienterna undersöktes över tre områden på kroppen, huvudet och halsen, bröstet och buken och bäckenet.

Resultatet visade att stråldoserna varierade mycket mellan de olika av undersökningarna. Vid en rutinundersökning av huvudet uppskattades stråldosen till 2 millisievert (mått på strålning). Vid en buk-och bäcken undersökning kunde stråldosen bli så hög som 90 millisievert, rapporterar den medicinska tidskriften MedicineNet

En standard stråldos vid en datortomografiundersökning motsvarar 74 mammografi- eller 442 bröströntgenbilder, konstaterade forskarna.

De kom också fram till att cancerrisken i samband med CT avgörs av typ av undersökning, samt patientens ålder och kön.

– Ingen vet hur många CT-undersökningar som är för många, men jag skulle uppskatta att 20 till 30 procent av alla undersökningar inte är nödvändiga, säger Rebecca Smith-Bindman i en kommentar i tidskriften San Fransisco Chronicle.

Amy Berrington de Gonzalez, epidemiolog vid National Cancer Institute, är ansvarig för den andra studien. I sitt forskningsarbete har hon tillsammans med kollegor studerat uppgifter från tidigare rapporter om strålnings relaterade cancerrisker, försäkringskrav och nationella undersökningar.

De har i sitt resultat kommit fram till 29 000 cancerfall kan vara relaterade till de 70 miljoner CT-undersökningar som utförts i USA under 2007. Hon tror att man får räkna med 14 500 dödsfall orsakade av CT-undersökningar varje år.

Fakta om datortomografi och strålning:

En datortomograf eller CT betyder Computerized Tomographic Scanning eller datorstyrd skiktröntgen. Det handlar alltså om ett särskilt slags röntgenapparat. I stället för att sända en röntgenstråle genom din kropp, som vid vanlig röntgenfotografering, sänds många små röntgenstrålar från flera olika vinklar. Dessa strålar fångas upp av sensorer som registrerar strålarnas styrka och sänder dem vidare till en dator. Röntgenstrålarna försvagas beroende på vilken vävnad de passerar. Den information som registrerats bearbetas av datorn och omvandlas till en 2D eller 3D-bild.

Den enhet som används för att mäta vilken effekt en stråldos har på människans olika organ kallas sievert. Den naturliga bakgrundsstrålning vi alltid exponeras för uppmäts till en tusendels sievert, 1 millisievert. Gränsen för det tillskott till den naturliga bakgrundsstrålningen som ett kärnkraftverk får avge är satt till en tiondel av detta, 0,1 millisievert. Detta kan jämföras med den strålning den egna kroppen avger på 0,2 millisieve

Källor:

www.netdoktor.se

www.eon.se