Hjälp till turkiska journalister
Vad kan man skriva om och vad kan man inte skriva om? Många journalister i Turkiet drivs till att tillämpa självcensur, enligt Arne König, ordförande för Europeiska journalistfederationen. (Foto: Pressbild)


I Turkiet finns idag ett hundratal journalister som på tveksamma grunder sitter dömda till långa fängelsestraff. EU-länderna borde vara mycket tydligare i sin kritik mot Turkiet som blivande EU-medlem gällande mänskliga rättigheter, anser Arne König som är ordförande i  Europeiska journalistfederationen, EJF.

EJF lanserar tillsammans med det turkiska journalistförbundet, en kampanj till stöd för de fängslade journalisterna i Turkiet. Kampanjen går ut på att andra europeiska journalister adopterar en fängslad turkisk kollega.

Av de hundra journalisterna är nu 17 adopterade. Svenska journalistförbundet, till exempel, har adopterat journalisten Bariş Pehlivan. Tanken är att de fängslade journalisterna ska få hjälp personligen och att deras familjer ska få stöd och uppmuntran. Ett annat syfte är att sprida information om yttrandefrihetssituationen i Turkiet. Hjälpen och stödet kan till exempel bestå i att skriva brev till fångarna i samband med att de ska inför rätta, även att berätta om deras rättegångar, om deras fall, och vad de misstänks för.

Den turkiske journalisten Tuncay Özkan som Arne König träffade på en rättegång i Turkiet har suttit fyra år utan att vara dömd, sista året isolerad. König tror att Turkiet sannolikt kommer att fällas för detta i europadomstolen så småningom.

– Den här mannens dotter försöker besöka honom varje vecka. När hon gick i gymnasiet så uppmanade hennes skola henne att sluta besöka pappan för att det tog för mycket skoltid. Det tog en halv dag per vecka från skoltiden. Hon ville fortsätta besöka sin pappa, och då blev hon utkastad från skolan och kunde inte ta studenten. Det finns så många historier kring de här enskilda individerna, berättade han för Epoch Times.

Ett annat land som anses vara särskilt farligt för journalister är Kina, där König var inför OS i Peking 2008. Han och några kollegor träffade då den kinesiska politiska ledningen, och tog upp frågan om att släppa de 27 journalisterna som de visste satt fängslade i Kina.

– När vi tog upp detta med den biträdande informationsministern blev han mycket upprörd och sade ”Hur kan ni veta att det här är journalister, de är ju kriminella”. Och det är ju så som de här regimerna brukar se de här journalisterna. Det är klart en regim inte säger att ”Vi sätter dem i fängelse för vad de skriver”, utan man hittar på andra vaga brott. I Turkiet sätter man ofta en terroriststämpel på dem.

König anser att EU har förlorat i auktoriet gentemot Turkiet i och med en misslyckad medielagstiftning i Ungern, som inskränker väldigt på yttrandefriheten.

– Men visst är det så att alla borde se det som händer i Turkiet som en katastrof när det gäller press- och yttrandefriheten, man borde vara mycket tydligare än vad man är. Men det är oftast handelsfrågor som dominerar.

– Jag tycker Sverige har varit förvånansvärt milt i sin kritik i förhållande till vad som händer i Turkiet. Vi ser ju en stor rättsosäkerhet i Turkiet när det gäller journalisterna som hamnar i fängelse, men också för fackligt aktiva personer. Turkiet bryter mot många av de löften de avgivit enligt internationella konventioner, så jag menar att Turkiet borde kritiseras tydligt och kraftigt av den svenska regeringen, sade König. 

EJF har sedan i höstas gjort åtta resor i Turkiet, som är organisationens mest prioriterade område gällande pressfrihet i Europa just nu.