Historien om hur Zichao blev Buddha Kongwang
Staty av Kongwang Buddhas sanna kropp (Foto: newsancai.com)


Den förste personen av Han-folket som blev Buddha var munken Zhichao. Han ansågs vara reinkarnationen av Kongwang Buddha (Kongwang betyder kung av Tomhet). Kejsar Taizong av Tangdynastin beviljade ett tempel namnet Baofu. Där finns fortfarande Zhichaos kropp inuti en Buddha staty.

Munken Zhichao föddes in i en Tian-familj i dagens Shanxiprovins, under de Södra och Norra dynastierna som varade mellan åren 420-589. Han blev munk vid 27 års ålder då han trädde in i Kaihua-templet i den nuvarande staden Taiyuan i Shanxiprovinsen och blev Huizans lärjunge.

Huizan tog inte in honom direkt som sin lärjunge utan bad honom att göra alla möjliga sysslor som ett test. Zhichao lät sig inte avskräckas. Han steg upp tidigt varje dag och jobbade till mycket sent. Det fanns flera hundra munkar i templet och Zhichao erbjöd sig alltid att ta de mest krävande jobben. Huizan var glad att se att Zhichao hade mycket självdisciplin, var begåvad med vishet och villig att uthärda svårigheter. Han accepterade honom som sin lärjunge.

Efter att ha avlagt eden var Zhichao bäst på att studera de buddhistiska skrifterna. Senare återvände han till sin hemstad. Han fann ett berg och fortsatt att kultivera där. Han startade en Zen-skola, kultiverade under svårigheter, och drog till sig efterföljare från närliggande byar och avlägsna platser.

När kejsar Yang av Sui tog makten och regerade (604-618), verkade hans omåttlighet och bristande respekt för traditioner frånstötande på folket. Uppror förekom ofta. Kejsar Yang beordrade att alla tempel skulle stängas och hindrade munkarna från att resa i grupp.

Zhichao blev orolig när han fick höra talas om det och skrev artiklar till buddhismens försvar. Han reste till stora kosmopolitiska områden för att vädja. Han tog på sig munkkläderna och tog sina artiklar till ämbetsmän, men alla ignorerade hans vädjan. Han gav inte upp utan reste till huvudstaden i Jiangdu och lämnade in sin skriftliga vädjan till kejsar Yangs officiella historiker.

Mot slutet av kejsar Yangs förtryckrarregim bröt krig ut överallt, banditer härjade utom kontroll och civila dog i misär. Zhichao fortsatte att leda sina medutövare att studera Buddhas lag. De som följde honom hade med sig lite mat. De var oroliga att banditerna skulle råna dem och tänkte avbryta och gå skilda vägar. Zhichao sade åt dem att de inte  skulle oroa sig och han förklarade att kultivering är mycket allvarligt och kan inte avbrytas halvvägs. Lärjungarna lugnade ned sig och fortsatte att kultivera mot Buddhaskap.

En natt bröt sig en grupp rånare in medan Zhichao och hans lärjungar satt i meditation. Varje rånare hade en kniv av glänsande stål. Alla munkarna fortsatte emellertid att sitta fridfullt och ingen lät sig störas. Rånarna blev berörda. De knäböjde och bekände sina synder. Zhichao accepterade dem som utövare. Han anpassade sin undervisning efter deras varierande intelligens och medfödda kvalitet. Alla före detta rånarna kultiverade flitigt för att undanröja de synder som de hade begått i det förflutna.

Fadern till kejsar Taizong, Li Yuan, blev kejsar Gaozu av Tang. Han startade ett militäruppror i Taiyuan. Det fick stöd över hela landet. Zhichao insåg att det himmelska klimatet förändrades och förstod att Li-familjen skulle komma att ta över landet, därför stödde han Gaozu.

När Gaozu återinfört freden på de stora slätterna i mellersta Kina, vilka utgör den största delen av landet, gick Zhichao och ett tjugotal av hans lärjungar till den nya huvudstaden för att gratulera honom. Gaozu respekterade Zhichao oerhört. Han bjöd in honom in i kejsarens palats och förärade honom med den artighet som det anstår en gudomlig varelse.

Zhichao tog rikedom och bekvämlighet lätt. Han sade farväl till kejsar Gaozu och hans ämbetsmän. Under Gaozus femte regeringsår och efter många omvägar, kom Zhichao till Baofuklippan i dagens Shanxi-provins för att fortsätta sin kultivering.

Baofuklippan ligger i Mianbergen, cirka 20 kilomeer sydväst om den nuvarande staden Jiexiu i Shanxiprovinsen. Den var känd för sitt härliga landskap med djupa dalar, höga bergsåsar, klara bäckar, skuggiga skogar och goda väderförhållanden. Det var som ett sagoland.

Nu har mer än 1300 år gått. Ända sedan den kejserliga befallningen från kejsaren Taizong av Tang att bygga Baofutempel, för att hedra minnet av Kongwang Buddhas sanna kropp, har det blivit en tradition för folk att komma dit och bränna rökelse och hedra Kongwang Buddha. Denna bit av kinesisk kultur skapades gemensamt av en dygdig kejsare och en framstående munk och den fortsätter att vara till gagn för dagens värld och inspirera moderna generationer.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34310/