Historien ger svar på frågor om pandemi


Fågelvirusets snabba spridning över kontinenten har skapat rusning i Europa och miljontals doser av antivirusmedicin har beställts. Detta är emellertid inte första mötet med en dödlig influensapandemi. Många försöker lära sig av historien i hopp om att undvika stora förluster av människoliv.

1918 drabbades Asien och Europa av spanska sjukan, som krävde minst 40 miljoner människoliv – fler än första världskriget. Numera tror man att detta virus också utvecklades från fågelinfluensa, möjligtvis genom direkt anpassning till människor. Denna typ av mutation är vad man fruktar mest med den nuvarande H5N1-varianten, men den har ännu inte uppträtt.

Den gången misstog man den synnerligen aggressiva virussjukdomen för en bakteriell infektion. Miljontals människor dog, troligtvis på grund av felaktig behandling då de pumpades fulla med medicin som gjorde mer skada än nytta. Situationen var mer kontrollerad 1957, när nästa influensapandemi slog till. Denna mindre smittsamma variant, känd som ”asiaten”, tog en miljon liv. Trots att antivirusmediciner fanns tillgängliga kom hjälpen kom för sent, och gavs i för liten utsträckning.

Scenariot för pandemin 1968-1969 var liknande. Även denna gång resulterade otillräcklig planering och förberedelse i stora dödstal.

Sedan 2003 har det förkommit 186 fall där människor smittats av fågelinfluensa, varav cirka 105 med dödlig utgång. Alla dödsfall hittills har skett i Asien, där det finns mycket stora mängder fåglar, och människor bor tätare inpå varandra. Om viruset muterar till en variant som smittar från människa till människa kommer emellertid konsekvenserna att bli dödliga.

Enligt en rapport som presenterades av Dr Burns, Skottlands nya högste nationellt ansvarige läkare, kan det bli upp till 12 000 dödsfall i veckan i Storbritannien. Men rapporten varnar också: ”Det totala antalet döda kommer sannolikt att öka till minst det dubbla när pandemin når sin topp, och sedan gradvis minska”, rapporterade Sunday Herald. Bland de åtgärder som kan vidtas för att kontrollera ett större influensautbrott finns hälsokontroller i hamnar, minskning av onödigt resande, begränsning av stora folksamlingar som fotbollsmatcher och stängning av skolor.

Under det växande hotet om pandemi har lärdomar från det förflutna gett oss vissa tips. Vetenskapsmän har dragit nytta av den tidiga varningen och framställer antivirusmediciner i rasande fart. Det välkända läkemedlet Tamiflu har beställts av regeringar världen över, men dess effektivitet är något begränsad. Hur snabbt kommer pandemin att spridas om H5N1 börjar smitta från människa till människa? Om inte Tamiflu-tabletterna distribueras omedelbart, kan viruset spridas över hela världen inom loppet av ett par veckor.

Även ett reseförbud skulle vara i princip verkningslöst eftersom viruset sprider sig så fort och är så smittsamt. Emellertid kämpar man nu, som i fallet med tidigare epidemier, för att få fram ett vaccin. Experter säger att sprutor med vaccin inte kan framställas förrän H5N1 muterar, och även då kommer det att ta minst fyra månader att tillverka dem.