Havsnivåerna stiger snabbare nu än på 2700 år
En kvinna går på en provisorisk fördämning i ett översvämmat område i Coimbra i centrala Portugal den 14 februari 2016. (Foto: Francisco Leong /AFP/ Getty Images)


Forskare menar att havsnivåerna stiger snabbare än någon gång under de senaste 2 700 åren. Man baserar detta på statistiska modeller utifrån jordens geologiska historia.

Mellan år 1900 och 2000 steg havsnivån globalt med 14 centimeter, enligt Robert Kopp, forskare på Rutgers Department of Earth and Planetary Sciences.

– Höjningen under 1900-talet var extraordinär om man ser till de senaste tre årtusendena – och höjningen under de senaste två decennierna har varit ännu snabbare, sade Kopp i ett uttalande.

Modellen, som tog två år att konstruera, byggdes utifrån en databas över platser som är bra indikatorer på havsnivån, som till exempel sumpmarker, korallöar och arkeologiska platser, samt mätningar av variationer i vattenståndet från 24 platser runt om i världen.

– För att kunna göra scenarier över hur mycket nivåerna kommer att höjas framöver behöver vi förstå hur havsnivån svarar på klimatförändringar. Korrekta uppskattningar av hur havsnivån har varierat under de senaste 3 000 åren skapar en kontext för sådana projektioner, sade Ben Horton, forskare på Rutgers som hjälpt till att sammanställa data, i ett uttalande.

Forskarna fann en tydlig relation mellan havsnivåer och globala temperaturer. Havsnivån sjönk med knappt åtta centimeter globalt mellan år 1000 och 1400, när jorden kyldes ned med drygt två grader Celsius.

Författarna till studien lyfter fram den globala uppvärmningen och menar att människans påverkan ligger bakom en stor del av nivåhöjningen.

De förutspår även att havsnivån skulle kunna stiga mellan 0,5 och 1,3 meter globalt under resten av 2000-talet. Om man slutade använda fossila bränslen skulle det enligt forskarna kunna begränsas till mellan 0,25 och 0,6 meter.

Havsnivåerna stiger mer än tidigare