Härligt vara 11 år - men jobbigt vara 15
Många flickor känner höga krav på att se vackra ut och vara lika smala som kvinnorna i reklamerna. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)


11-åriga pojkar och flickor har en positiv uppfattning om sin egen hälsa och uppfattningen är ganska lika mellan dem. När flickor närmar sig 15 år visar sig dock en tydlig nedåtgående trend i den egna hälsouppfattningen, medan trenden för pojkar endast sjunker något.

I boken Upp till 18 sammanställs fakta om barns och ungdomars liv. Boken redovisar resultat från flera studier om flickors och pojkars hälsa. Bland annat har man kommit fram till att barns övervikt generellt har minskat och att ungdomar och barn äter mer frukt och grönsaker idag än förut.

Det som oroar är den drastiska skillnaden mellan flickors psykiska hälsa i 11-årsåldern, jämfört med när de närmar sig femton. En förklaring till försämringen kan ligga i en ökad stress kring skolarbetet. Enligt en av skolverkets studier känner sig närmare 70 procent av flickorna i 15-årsåldern ganska eller mycket stressade av skolarbetet. Bland pojkar är andelen 40 procent. Unga flickor sover sämre, har oftare huvudvärk och magont än pojkar.

– Unga flickor känner
enorma krav på sig. De ska vara duktiga i skolan, de ska vara bra vänner och alltid finnas till hands, samtidigt som de ska vara vackra och framgångsrika, säger Cecilia Nauclér på BRIS.

Cecilia menar att även unga pojkar har höga krav på sig, såsom att vara manlig och bli vuxen, men att mörkertalet för pojkar som inte mår bra är större än mörkertalet bland flickor.

Olivia går i nionde klass i en skola utanför Stockholm. Hon säger att i princip alla i hennes ålder har stora problem. Det kan handla om konflikter med kompisar eller i familjen och många har varit med om en skilsmässa. Kraven på att prestera i skolan kommer ofta från föräldrar och i nionde klass är det många som oroar sig över valet till gymnasiet.

– Det känns som om det
är ett jättestort val, som om ”nu måste man bestämma allt”, säger Olivia.

Hon säger att den största grejen bland ungdomar idag emellertid är utseendet. Det gäller att se bra ut och ha de rätta kläderna och prylarna, och man jämför sig med kändisar och tjejer i reklamen. Många bryr sig mycket om vad andra tycker och tänker.

– Vissa bryr sig inte alls om vad andra tycker. De mår säkert bättre, säger Olivia.

En enkel lösning på problemet finns troligtvis inte, men Olivia tycker att det alltid är bra att ha en vuxen att prata med – gärna någon annan än en förälder. Hon vet många som brukar gå och prata med skolkuratorn. Hon tror även att det skulle hjälpa med vuxna förebilder i samhället som ger ett annat budskap än det utseendefixerade.

– Exempelvis en kändis som alla ser upp till och som kan förmedla budskapet att man får vara sig själv och inte måste vara jättesmal.