Hårda tider väntar för arbetssökande i Kina
En kvinna på en trehjuling lastad med material för återvinning i Peking. (Liu Jin/AFP/Getty Images)


Upp till 12 miljoner arbetssökande i Kina kommer inte kunna hitta anställning i år enligt en rapport från statsstyrda China Daily den 22 augusti.

Yin Weimin, ansvarig minister för arbetskraft och socialförsäkring, sade att även om Kina nåt sitt mål på 8% ekonomisk tillväxt i år kommer bara hälften av de 24 miljonerna arbetssökande i landet att få jobb.

– Glappet mellan tillgång och efterfrågan på jobb kommer växa jämfört med förra året på grund av misslyckandet att skapa tillräckligt med arbetstillfällen, sade Yin till China Daily.

Kinas arbetslöshet i städerna låg på 4,3% under de första två kvartalen i år, enligt en officiell rapport i Global Times. Xia Yeliang, ekonomiprofessor vid Pekings universitet anser dock att dessa siffror kraftigt underskattar situationen.

Xia sade till Radio Free Asia att den officiella siffran på 4,3% arbetslöshet bara inkluderar de officiellt registrerade arbetarna i stadsområden, men inte tar med migrantarbetare, nyutexaminerade från högskolor och överskottsarbetare på landsbygden. Andra källor visar att arbetslösheten är såpass hög som 9%, enligt Xia.

Myndigheterna anser att målet på 8% tillväxt är en förutsättning för att säkra social stabilitet. För att åstadkomma detta har Peking använt sin stimulansplan på fyra biljoner yuan för att pumpa in pengar i stora infrastrukturprojekt och statsägda monopolindustrier.

Enligt forskare är stimulansplanen fokuserad på att kortsiktigt hjälpa upp BNP och kommer inte kunna utrota fattigdom eller verkligen lösa arbetslöshetsproblemet.

– Den nuvarande situationen för migrantarbetare och de med universitetsexamina kunde inte vara värre. Titta på sysselsättningssiffrorna för årets utexaminerade från universitet och högskolor i Guangdong, den provins som har de bästa ekonomiska omständigheterna. Inte mer än 8% av de som tagit examen i år har fått jobb hittills. Det betyder att 92% inte kunnat få jobb, sade Cheng Xiaonong, chefredaktör för USA-baserade tidskriften Modern China Studies i en intervju på radiokanalen Sound of Hope.

Han menar att Kinas snabba ekonomiska utveckling avviker från accepterade normer för social rättvisa, vilket leder till snabbt ökande antal fattiga och arbetslösa men kraftigt gynnar statsägda företag och monopol.

Arbetslöshet är ofta kopplat till social oro. I en intervju med BBC tidigare i år sade handelsminister Chen Demin att allt eftersom den ekonomiska tillväxten saktar av ”ökar risken för möjlig social oro.”

Outlook, en tidning som ges ut av statliga nyhetsbyrån Xinhua, skrev i januari att den avstannande tillväxten kan komma att förarga migrantarbetare och utexaminerade från högskolor om de blir utan arbete.Vi är på väg in i perioden med flest massincidenter, sade Huang Huo, Xinhuas byråchef i Chongqing till tidningen, enligt Bloomberg.

– Under 2009 kan det kinesiska samhällena drabbas av fler konflikter och sammandrabbningar som än mer kommer pröva förmågan att styra hos alla nivåer av partiet och regeringen.
Fröna till det utbredda missnöjet kan hittas i de svårigheter som de som förlorat sina jobb står inför. 
Chen Bing, en kvinnlig revisor vid den kinesiska banken ICBC i Guangxiprovinsen avskedades 2003 efter 23 år på jobbet. Hon fick bara 2500 yuan (2600 sek) för varje år hon arbetat, sammanlagt 57 000 yuan (59 280 sek), vilket motsvarar en årslön.

Medicinsk försäkring kostar runt 1300 yuan (1352 sek) om året och inbetalningen till pensionssystemet ligger på 3400 yuan (3536 sek).

– Vi har inte ens råd med den medicinska försäkringen på det här avgångserbjudandet, sade hon till Epoch Times i en telefonintervju.

Sedan 2003 har Chen och hennes kollegor petitionerat myndigheterna i Peking nio gånger men inte fått något svar. 

47-årige Zhu, som tidigare arbetade på China Petroleum & Chemical Corporation, erbjöds ett avgångsvederlag på över 80 000 yuan (83 200 sek).

Zhu förklarade att arbetare skrev på avtal om minskad anställning 2001, där företaget lovade att betala 60% av medicinsk försäkring och pensionskostnader för de som avskedades. Fram till och med förra månaden hade inga pengar betalats ut. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21579/