Hårda tider för Hongkongägda företag i Pärlflodsdeltat
En arbetare vid en spinnmaskin i plastfabriken Dongguan Da Lang Wealthwise Plastic Factory i Guangdongprovinsen, den 4 september 2007. Nedläggningen av bland annat företaget Dingjia Knitting Company har lett till växande oro för omfattande konkurser i området. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Mellan 2 500 och 3 000 tillverkningsindustrier i Pärlflodsdeltat kommer slå igen i år i och med att regionen reagerar på de svåra ekonomiska tiderna, enligt ett uttalande av en industriföreträdare nyligen.

Nedläggningen av den koreanska leksakstillverkaren Dongguan Suyi Toy Company och Dingjia Knitting Company har lett till växande rädsla för omfattande konkurser i området.

Danny Lau Tat-pong, ordförande för Hongkongs organisation för små- och medelstora företag sade den 21 juli att det för sju år sedan fanns nästan 80 000 företag ägda av personer från Hongkong i området, men nu är de glansdagarna förbi.

Efter finanskrisen 2008 stod bara 39 000 Hongkongägda företag kvar vid början av 2010, och nu är antalet nere på 35 000. Mindre efterfrågan på kinesisktillverkade produkter i utlandet, uppvärderingen av yuanen och ökade arbetskostnader har lett till att företagen inte lyckats överleva.

Dongguan, som är en av Guangdongprovinsens tillverkningscentra, fick uppleva protester utanför en kommunledningsbyggnad den 19 juli när 200 arbetare från Dongguan Suyi Toys, som haft 470 anställda, krävde sina outbetalda löner och hjälp från samhället. Stadens vice borgmästare har beskrivit de nuvarande svårigheterna som ”lika stora som under finanskrisen”.

Lau, som investerat i Kina i 20 år, har förståelse för svårigheterna som de Hongkongägda industrierna står inför. Han sade att arbetskostnaderna stigit med 45 procent de senaste tio månaderna, men att fluktuationer i priserna på råmaterial och varor destabiliserar och hotar driften. Kinas tidigare generösa politik gentemot affärsidkare från Taiwan och Hongkong har också delvis frångåtts.

Dessutom uppmuntras privata industrier på det kinesiska fastlandet av kommunistregimen att konkurrera med utländska industrier, vilket gör att företag från Taiwan och Hongkong känner sig klämda mellan två sköldar.

Hongkongägda industrier som kommit till Pärlflodsdeltat för att få tillgång till Kinas låga arbetskostnader ägnar sig åt att tillverka billigare och mindre tekniskt avancerade produkter. När de nu drabbas av konkurrens från lokala företag med ännu billigare varor riskerar de att behöva lägga ner verksamheten.

Lau uttryckte sig utan omsvep när han sade att medlemmarna i hans organisation hade ”ryggen mot väggen” och att situationen är ”inte bara svår, utan extremt svår”.

Översatt från engelska.