Hammare och fjäder släpps på månen


I den här demonstrationsfilmen från 1971 provar astronauten David R. Scott, kapten på Apollo 15, Galileis rörelselag på månen.

Scott släpper hammaren från sin högra hand samtidigt som han släpper falkfjädern från sin vänstra. De båda föremålen landar på månytan exakt samtidigt, eftersom föremålen faller med samma hastighet oavsett massa.

Om samma experiment genomfördes här på jorden skulle luftmotståndet göra så att fjädern föll långsammare. Månen har emellertid ingen atmosfär och experimentet kunde därför utföras i vakuum, och sägs bevisa att Galilei hade rätt.

Översatt från engelska