Hälsa - ett mått på hur samhället mår
En staty tittar mot Världshälsoorganisationens (WHO) huvudkontor i Geneve, Schweitz. (AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI)


Svenska Läkaresällskapet firar i år 200 år av vetenskap, utbildning och kvalitet, står det vid deras logotype på broschyrerna inför jubileet i Göteborg. Läkarna har haft ett par föredragsfyllda dagar om många varierande ting. Tillställningen avslutades med ett symposium i Scandinavium.

Ämnet var ”Global Health In A New World” (global hälsa i en ny värld). En av debattörerna var professor Sir Michael Marmot som är knuten till WHO-kommissionen. Han berättade inledningsvis om ett möte han deltagit i när beskedet om att Obama valts till USA:s president kom, ett ögonblick då många fick tårar i ögonen.

– Genom hela globen sände det ut optimism, sade professorn.

Stina Lundberg Dabrowski frågade vad professorn skulle säga till Obama om han fick chansen.

– Rättvisan ska stå i centrum, svarade han.

Han skulle även påpeka att hälsa är ett mått på hur ett samhälle mår.

Med andra ord bör Obama först se över hälsosituationen i riket. Medellivslängden är låg i USA och den är direkt kopplad till hälsa. Hälsosystemet måste därför ses över eftersom en person som inte har pengar inte heller får vård när han är i behov av det.

De som tjänar under medellönen har de senaste åren haft negativ löneutveckling medan den översta procenten har haft en kraftig löneutveckling i USA. Därför ska rättvisan stå i centrum, menade Marmot.

Aida Libombo, Mozambiques hälsominister, fyllde i att Obama också borde ta itu med tonårsgraviditeterna i landet. USA ligger högst på världslistan i fråga om tonårsgraviditeter.

I USA råder det inte brist på kondomer, vilket det däremot gör i Mozambique. Det finns bara 10 kondomer tillgängliga per person och år berättade landets hälsominister. Hade det funnits sådana preventivmedel hade landet inte haft så många hiv-fall, hävdade hon.

Det första fallet av hiv i Mozambique blev känt 1986 och nu har landet 1,8 miljoner hiv-smittade. Eftersom det inte finns tillräckligt med skydd så borde man hålla sig till en partner tyckte Aida Libomo som sett hur moralen glider utför.

Några som vet det bästa för sina barn är mödrarna i Etiopien, hävdade Thoraya Ahmed Obaid från UNFPA. Mässlingen är en sjukdom som tar många liv i Etiopien och nu skulle man genomföra en vaccinationskampanj.

– Mödrarna kom springande för att få sina barn vaccinerade.

Mödrar ute i världen lever farligt. Varje minut dör en kvinna under sin graviditet. Siffran skulle kunna minska utan att det krävs så stora resurser. Det skulle kosta mindre än att rädda banker i USA, menade Thoraya.

– De pengarna plockades fram bara så här, sade hon och knäppte med fingrarna.

FN:s sändebud i Darfur, Jan Eliasson, talade om barnhem med tusentals föräldralösa barn som han besökt.

– I Sverige böjer vi oss ned till barnens nivå när vi söker kontakt och med en gång hade jag tio barn som klängde på mig.

Barnen är de stora förlorarna i krig. När FN drar sig ur ett krigshärjat land lämnar man kvar de tysta soldaterna, som trampminorna kallas. Det finns många olika saker att följa upp, även efter att ett krig avslutats, innan man verkligen kan lämna allt där, ansåg Eliasson