Hade Bruce Willis kunnat rädda världen?
Teckning av en splittrad asteroid. (Foto: NASA/JPL-Caltech)


”Houston, vi har ett problem.” Om vi får reda på att en asteroid stor som Texas är på kollisionskurs med jorden bör vi inte vända oss till actionfilmen Armageddon med Bruce Willis i huvudrollen, efter en lösning, enligt ny engelsk forskning.

Fyra masterkandidater på University of Leicester har visat att vi inte har en bomb stor nog för att klyva en asteroid i två delar och rädda planeten som Willis hjälte Harry Stamper gjorde i filmen från 1998.

Studenterna fann att en sådan bomb skulle behöva vara ungefär 1 miljard gånger kraftfullare än Tsarbomben, den sovjetiska vätebomben på 50 megaton – den största bomb som någonsin detonerats.

I den ena av två artiklar beräknade teamet den totala mängden rörelseenergi som behövs baserat på faktorer som asteroidens hastighet och avstånd från jorden vid detoneringspunkten, liksom på volymen av asteroidens delar efter detonationen.

Deras formel avslöjade att en energi på 800 biljoner terrajoule skulle krävas för att dela asteroiden så att båda delarna missade jorden. Tsarbomben avgav emellertid bara 418 000 terrajoule.

Teamet kom också fram till att punkten där asteroiden skulle splittras med hjälp av en bomb med Tsarbombens storlek ligger ungefär 1,3 miljarder mil bort, vilket ungefär motsvarar avståndet som rymdfarkosten Voyager nu har färdats sedan den sköts iväg på 1970-talet.

”Ett möjligt alternativ skulle vara att flytta asteroiden med hjälp av motorer som fästs på den”, sade en av forskarna, Ben Hall, i ett pressmeddelande. ”Något som är säkert är att de flesta metoderna skulle kräva att en sådan asteroid upptäcks väldigt tidigt och att man planerar lösningen väldigt noggrant.”

Tyvärr är alltså inte Stampers teknik med borrning och detonering något alternativ. I vilket fall som helst skulle den bästa satellittekniken som fanns tillgänglig på 1990-talet – rymdteleskopet Hubble – inte ha kunnat upptäcka en sådan asteroid, enligt den andra artikeln.

”Jag tror att regissörer försöker göra filmer vetenskapligt korrekta, men upptäcker att det är en hel del problem med vad som kan och inte kan göras, vilket leder till att vetenskapen förfalskas för att göra filmerna mer intressanta eller visuellt mer tilltalande för publiken”, sade Hall.

Artiklarna fanns med i University of Leicester Journal of Special Physics Topics, som publicerar artiklar av sistaårsstudenter som studerar på den fyraåriga utbildningen Master of Physics. Läs artiklarna på http://bit.ly/Te4LS8″ target=”_blank”>http://bit.ly/yw7iTI

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/science/could-bruce-willis-save-the-world-276570.html