Hackare tar strid mot IS på darknet
En bild av en figur iklädd en Guy Fawkes-mask används av hackaren TorReaper i anti-terroristgruppen GhostSec. Hackergruppen Anonymous och GhostSec kämpar mot IS på nätet. (Foto: GhostSec)


Hackare anknutna till nätverket Anonymous tar sig nu an Islamiska statens (IS) ”cyberkalifat” både på internet och på det krypterade ”darknet”. Det anses mycket svårt att attackera sajter där, men det finns ett fåtal hackare som kan det.

I mitten av november etablerade terroristorganisationen IS sin första officiella webbplats på det som kallas darknet.

Darknet är ett slags dolt internet, en undre värld. Det är ett privat krypterat virtuellt nätverk där användaren måste vara godkänd, och som bara kan nås med särskilda verktyg. Genom att använda darknet blir IS användare svårare att spåra, och de får en webb-bas som nästan är immun mot cyberattacker.

Bara en vecka efter att IS meddelat nyheten hade ändå antiterrorist-hackare tagit ner och ersatt webbplatsen med en länk till en nätförsäljare av potenshöjande och lugnande läkemedel och lämnat ett meddelande: ”Bli en lugnare människa. Alltför många går på den här IS-grejen.”

Det finns bara två kända hackare som kan göra sådana här saker mot webbplatser på darknet. Den ena är TorReaper och den andra kallar sig Commander Xavior.

Anonymous säger att IS cyberattacker är påhittade

Nätstrid mot IS

Flera hackergrupper har gett sig in i kampen mot IS på nätet. De flesta finns i den löst sammansatta gruppen Anonymous. TorReaper är webbadministratör för antiterrorgruppen GhostSec med de skickligaste hackarna. De har startat en operation som de kallar #OpISIS för att bekämpa IS på nätet.

Enligt TorReaper har IS närmare 160 webbplatser på internet och cirka nio på darknet. GhostSec har släckt ner närmare 120 av dem på internet och tre av dem på darknet.

Både de och andra hackare anmäler också Twitterkonton, YouTube-videor och andra konton på sociala medier som används för att sprida IS propaganda. Genom att hela tiden tvinga IS att börja om från början blir det svårare för terroristerna att få fram sitt budskap på sociala medier.

– 80 procent av IS rekrytering sker via internet. Ungefär 20 västerlänningar rekryteras till kalifatet varje dag. Om vi kan stoppa deras internetrekrytering kan vi minska den siffran rejält, sade TorReaper.

Släcker barnpornografiska sajter

Innan Charlie Hebdo-attacken i januari, sysslade TorReaper mest med att stänga ner barnpornografiska sajter och exponera pedofiler via OpDeathEaters. Många av de värsta barnpornografiska sajterna finns på darknet. TorReaper säger att dessa sidor är de värsta han har sett och att han fortfarande tar bort tre-fyra platser varje dag.

TorReapers förmåga att ta bort tor-webbplatser på darknet ses som banbrytande i cybervärlden. Tor är ett av de viktigaste verktygen för att få tillgång till darknets webbplatser. Det är ett verktyg som kan dölja användarens identitet och ge tillgång till webbplatser som annars är otillgängliga.