H1N1 sprider sig på kinesiska landsbygden
De kinesiska myndigheterna förutspår att viruset kommer påverka tiotals miljoner kineser. (Joshua Philipp/The Epoch Times)


H1N1-influensan räknas nu som Kinas viktigaste hälsofråga och mellan 200 och 400 nya fall rapporteras dagligen. Dessutom sprider sig influensan från städer till landsbygden, enligt Liang Wannian, biträdande chef på kontoret för akuta frågor på Kinas hälsoministerium.

Enligt Zeng Guang, ansvarig för epidemiologi på Kinas centrum för sjukdomskontroll får man nu lika många rapporter om nya fall på landsbygden per dag som man tidigare fick över en tiodagarsperiod.

Myndigheterna är oroliga för att landsbygdsområdena saknar de nödvändiga resurserna för att hantera den växande epidemin. På den kinesiska landsbygden är medicinska resurser ofta otillräckliga. Man saknar prgram för sjukdomsförebyggande och de som arbetar med dessa frågor är ofta oerfarna.

– Kina kommer få tiotals miljoner smittade och flera miljoner kommer söka vård. Det är oundvikligt med allvarliga fall och dödsfall, vilket innebär att Kinas kontrollarbete och förebyggande arbete står inför enorma utmaningar, sade Liang.

Myndigheterna förutspår att sjukdomen kommer spridas ännu snabbare i Kina inom kort. Sent i juni hade 207 fall rapporterats och i augusti bara 188, men från den 24 augusti till 10 september rapporterades 3696 fall.

Liang uttryckte i en rapport på Caijing.com.cn den 12 september att nu i höst och vinter kommer elever och studenter vara allt mer inomhus vilket gör dem mer mottagliga för viruset.

Sedan september har olika kinesiska universitet och högskolor redan rapporterat nya fall av H1N1. Fall som kan kopplas till skolor och studentliv utgör nu 86,5% av samtliga fall.
– Det ökande antalet fall på skolor är bara en signal som visar att epidemins ”andra våg” nu inletts, sade Zeng till People’s Daily.

Antalet smittade i H1N1 är nu uppe i 4 gånger det som den vanliga säsongsinfluensan brukar resultera i, enligt experter. En serologisk undersökning har visat att en överväldigande majoritet av den kinesiska befolkingen riskerar smittas och att många är i högriskgruppen. Allvarliga fall har redan förekommit i Guangdong, Shanghai och Zhejiang.

Sammanlagt har 6968 fall rapporterats från 31 provinser.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22464/