Gymnasieelever som är medlemmar av Pan-Blue Alliance förföljda i Kina


Su Tan och Wan Lun är gymnasister från Shandongprovinsen i Kina och medlemmar av Pan-Blue Alliance [1]. De förtrycks av den lokala grenen av nationella säkerhetsbyrån för att de undersökt 15 studenters mystiska död under en gymnastiklektion vid Jinlings 15:e gymnasieskola i Shandongprovinsen. Skolan försökte mörklägga händelsen, vilket orsakade en våg av protester från föräldrar. Su och Wan utsattes för förföljelse efter att de publicerat vad de kommit fram till angående händelsen på internet. Den 9 maj konfiskerades deras datorer av polisen och kallades till domstol.

Su Tan och Wan Lun är de senaste medlemmarna av Pan-Blue Alliance som förföljts av nationella säkerhetsbyrån i Shandong. Innan detta har Zhang Yang, Gong Weiqiang, Gong Xujun och Xu Ningkang också kallats till domstol, anklagade för att ha ägnat sig åt olagliga organisationsaktiviteter och hotades med ”uppfostringsarbete”.

An Si, ordförande för Shandongavdelningen av Pan-Blue Alliance i Kina sade, ”Det sätt på vilket nationella säkerhetsbyrån har förföljt medlemmar som stödjer kinesiska nationalistiska värden är helt emot deras politiska agenda att bygga ett ‘harmoniskt samhälle’.”

”Su Tans föräldrar vägrar att ge intervjuer”, sade Jong Buhui, en annan medlem av Pan-Blue Alliance. ”De står under oerhörd press från nationella säkerhetsbyrån och har troligen skrivit under ett edsdokument. Skolan är dessutom ansvarig för gripandet. Eftersom Su och Wan är medlemmar av Pan-Blue Alliance har skolan rapporterat dem till nationella säkerhetsbyrån.”

Medlemmar av Pan-Blue Alliance har nyligen upplevt ett ökat förtryck. Zhang Qi, en medlem av Pan-Blue Alliance sade med anledning av detta, ”Pan-Blue Alliances policy är öppenhet, rättvisa och ickevåld. Vi kommer att hantera allt utifrån denna policy.”

Zhang påpekade att Su och Wan är sjuttonåriga studenter. Rättsligt sett kan de inte hållas fullt ansvariga för sina handlingar och skall inte straffas som vuxna. Kinas konstitution gäller inte minderåriga. Zhang var mycket upprörd över det politiska förtryck som ligger bakom denna händelse. Han sade, ”Sett utifrån grundläggande mänskliga rättigheter är detta en fråga om huruvida studenter har rätt till en säker miljö när de går i skolan.”

Su och Wans medlemskap i Pan-Blue Alliance gör dem till måltavlor för politiskt förtryck. Sedan Taiwanbaserade San Li TV sände kommentarer som var kritiska mot det kinesiska kommunistpartiet under ett nyhetsreportage om Kinas byrå för Taiwanärenden har Pan-Blue Alliance blivit allt mer välkända i världen och den kinesiska regimen är bekymrad över potentiella problem som kan uppstå. Fastän det finns tecken på förändring verkar det som om kommunistpartiet närmar sig demokratins vägskäl med tvekan, osäkerhet och velar i sitt politiska ställningstagande.

”Vi hoppas på öppen kommunikation med kommunistpartiet i Shandong, på en jämlik och rättvis grund”, sade An Si. ”Vi arbetar även hårt på att bygga upp en långsiktig plattform för att kunna skapa dialog mellan kommunisttjänstemän och folket, så att framtida incidenter som alla inblandade lider av kan undvikas.”

Not:
[1] Pan-Blue Alliance är en allians som stödjer det politiska partiet National Party på Taiwan

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-14/55263.html