Guangzhouborna är missnöjda med samhällsservicen


Mer än 70 procent av Guangzhouborna är missnöjda med servicen från de lokala myndigheterna, enligt Guangdongbaserade tidningen Nanfang Daily.

Enligt en enkätundersökning om folks belåtenhet till servicen, är endast 15 procent nöjda. Över 70 procent som svarade på undersökningen skrev att statstjänstemännen visar en otrevlig attityd gentemot sina kunder.

Kundtjänstpersonalen har misslyckats att uppfylla sin plikt, enligt rapporten. Många som deltog i undersökningen skrev att statstjänstemännen uppför sig som om de vore överlägsna den de expedierar.

Enligt en annan artikel är det mycket vanligt att statstjänstemän, speciellt kundstjänstpersonal, tillbringar sin tid med att chatta på Internet, spela dataspel och titta på film medan de arbetar.

Statstjänstemän i Kina har anställningar inom diverse organ, såsom kommunistpartiets organisationer, vid myndigheter och domstolar.

Demokratiaktivisten, Guo Yongfeng från Shenzhen påpekar att överbemanning av statstjänstemän är mycket vanligt över hela landet och att arbetet är försäkrat livet ut för dem, oavsett hur de uppträder.

Experter uppmanar myndigheterna på olika nivåer att vidta konkreta åtgärder för att erbjuda bättre samhällsservice åt allmänheten.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/china/ccp-regime-guangzhou-service-8019.html