Gruvdrift i Gränna kan sätta Jönköping på världskartan
Provborrningarna i Norra Kärr påbörjades i december 2009 med North Scandinavian Drilling AB (Tasman Metals foto)Provborrningarna i Norra Kärr påbörjades i december 2009 med North Scandinavian Drilling AB (Tasman Metals foto)

Provborrningarna i Norra Kärr påbörjades i december 2009 med North Scandinavian Drilling AB (Tasman Metals foto)

Den stora fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller norr om Gränna kan komma att sätta Jönköping på världskartan.

Om man börjar utvinna de sällsynta metallerna som planerat 2016, skulle man kunna tillgodose Europas efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller och därmed utmana Kinas övertag på marknaden för metaller som används inom högteknologin, säger Magnus Leijd, geolog på Tasman Metals.

Man har länge vetat att det finns sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr strax norr om Gränna. Redan 1906 fann Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, bergarter som de förstod var speciella. Bland annat identifierade man metallen zirkonium, som var av intresse under och efter andra världskriget.

Fyndet är det fjärde
största i världen när det gäller de tunga sällsynta jordartsmetallerna. Jordartsmetallerna brukar delas in i två grupper – lätta och tunga. 

I Norra Kärr är det främst metallerna dysprosium och yttrium som är eftertraktade i nuläget, berättar Magnus Leijd, men även zirkonium. Metallerna används främst för energibesparande lösningar inom högteknologin, i exempelvis elbilar och vindkraftverk, mobiltelefoner, datorer och lågenergibelysning.

Leijd tror att metallfyndigheten i framtiden kan komma att tillgodose hela Europas efterfrågan.

– Idag står Kina för 95-97 procent av all export av sällsynta jordartsmetaller. De har dominerat marknaden sedan 90-talet då de dumpade priserna och slog ut andra gruvor, berättar Magnus Leijd.


Eudialyt och pegmatit (Tasman Metals foto)

Eudialyt och pegmatit (Tasman Metals foto)

Kina har nu minskat på exporten och använder det mesta av de sällsynta metallerna till produktion inom landet, och de reglerar marknadspriserna i världen. Kinas utvinning av metallerna har gett branschen ett dåligt rykte, säger Leijd.

– Brytning av jordartsmetaller har fått ett dåligt rykte eftersom det har skett under miljövidriga förhållanden i Kina. De har till exempel mycket torium och uran i en del av gruvorna, så vid brytningen frigörs radioaktiva grundämnen. Halten av torium och uran är mycket låg i Gränna, och det här är en av de saker som vi ser som mest intressant med det här området; förutsättningarna för att ta dessa metaller är så bra som de kan vara. Mycket bättre än kinesisk gruvdrift i dess nuvarande form.

Enligt Leijd har Kina insett att de måste ta hand om sina miljöproblem, att de inte kan fortsätta som de har gjort hittills, och att det är en av orsakerna till den minskade exporten.

Enligt den lokala radiokanalen P4 så har bosatta i området hört av sig och varit oroliga över just miljöaspekten. Även Naturskyddsföreningen har sina reservationer. Bland annat undrar man hur restmaterialet från brytningen ska tas om hand, om naturen kommer att kompenseras för ingreppet och huruvida så kallat lakvatten kommer att rinna ut i Vättern.

Tasman Metals miljökonsekvensbeskrivning väntas inkomma till länsstyrelsen så småningom.

Patrik Holst, företagschef på Destination Jönköpings näringslivsavdelning har träffat teamet från Tasman Metals. Han ser mycket positivt på projektet och tror att det kan komma att ge många utvecklingsmöjligheter för hela regionen.


Troligtvis en av Bolidens platser för utvinning av bland annat zikronium 1947 (Tasman Metals foto)

Troligtvis en av Bolidens platser för utvinning av bland annat zikronium 1947 (Tasman Metals foto)

Utöver gruvdriften kan det bli aktuellt att utveckla tillverkningsindustri inom det högteknologiska området. Jönköping är en tillväxtkommun med ett strategiskt läge, och Holst hoppas att nya etableringar ska locka fler till Jönköping, och att Högskolan i Jönköping kan få fler av studenterna att stanna kvar i regionen och hitta jobb som de finner intressanta, eller att de startar företag inom den högteknologiska sektorn.

– Jag tror att det här kommer att sätta Jönköping på världskartan! säger Patrik Holst.