Grekland mest pessimistiska landet
Stålarbetare protesterar utanför arbetsmarkandsministeriet den 17 juli i Aten där de kräver ett svar från sina före detta arbetsgivare. (Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/GettyImages)


Grekland är det mest pessimistiska landet i världen följt av Syrien och Tjeckien och därefter Portugal, enligt en ny Gallup-undersökning.

Fler än fyra av tio greker sade i undersökningen 2011 att de förväntar sig ett sämre liv om fem år   än  vad de har idag.

”Grekernas pessimism reflekterar den politiska och ekonomiska osäkerheten som de levt under de senaste åren”, säger Anna Manchin, europeisk ledare för Gallup i ett uttalande. Hon noterar att grekerna varit 222 dagar utan en regering, fram till i juni.

”Denna brist på optimism är ett större potentiellt problem än den nuvarande negativa synen på tillvaron, eftersom pessimism och hopplöshet kan ha allvarliga konsekvenser för den sociala stabiliteten” säger Machin.

Ledaren för Greklands vänsterparti, det näst största partiet i parlamentet, sade nyligen att han förväntar sig att landet kommer att lämna euron och återgå till den gamla grekiska valutan, drachmer. Denna vecka sade den grekiske premiärministern Antonis Samaras till USA:s förre president Bill Clinton att Grekland för närvarande genomgår sin egen version av den stora depressionen.

Syrien och Tjeckien är enligt undersökningen de näst mest pessimistiska länderna i vilka 33 procent i vardera land ser framför sig en dyster framtid. Med tanke på våldet och oroligheterna i Syrien sedan mars 2011 är denna reaktion inte förvånande. För tjeckerna finns det emellertid ingen specifik händelse som kan förklara de bistra utsikterna.

25-årige Jiri Danko, en monterare från Tjeckien, räknar upp flera orsaker till varför tjecker har en sådan negativ syn på sin framtid.

”Vi tjecker har ett litet land och historiskt sett har vi alltid varit beroende av grannmakter. Pessimismen är också en effekt som följt efter 40 år av kommunism”, säger han.

”Den resignerade stämningen från att ha levt under den förra regimen är fortfarande märkbar och människor är inte intresserade av politik eftersom de tänker att det är länderna som vi är beroende av som bestämmer”, säger Danko.

Danko beskriver också den tjeckiska kulturen som en bidragande faktor.

”Författare och filmmakare producerar många ‘tragikomedier’, vilket är en tjeckisk specialitet. Folk i andra länder undrar ofta varför vi skrattar åt sorgliga filmer”.

Hans yngre bror, den 23-åriga studenten Miroslav, säger att ”vi är pessimistiska eftersom vi är ateister.”

På andra sidan skalan finns flera av de afrikanska länderna kring Sahara, såsom Madagaskar, Guinea och Centralafrikanska republiken, där 90 procent av invånarna hyser hopp om en bättre framtid.

Manchin säger i Gallups pressmeddelande att detta kan bero på att dessa människor ”inte kan föreställa sig ett sämre liv än vad de redan har”.

Resultaten i undersökningen har samlats in personligen eller via telefonintervjuer med omkring 1 000 vuxna i alla av de 148 deltagande länderna och områdena. Personerna bads poängsätta sina nuvarande liv och livet om fem år på en skala 0-10. Länderna betecknas som ”framgångsrika” om både det nuvarande och det framtida livet poängsätts högt.

Gallup betecknar folk som optimistiska om de rankar sin framtid högre än sitt nuvarande liv, och som pessimistiska om nutiden får högre poäng än framtiden. Detta innebär även att de som rankar både nutid och framtid som 10 inte kan räknas som optimistiska.

Tilläggsrapportering av Peter Sedik i Tjeckien.

Översatt från engelska

Utdrag ur undersökningen

– Det mest optimistiska landet är Nigera där praktiskt taget 100 procent av de medverkande i undersökningen förväntar sig ett bättre framtida liv.

– Nigeria följs av Somaliland-regionen, Laos, Mozambique och Mongoliet, vilka alla har 1 procent pessimism eller mindre.

– USA är 15 procent pessimistiskt, likaså Vitryssland, Storbritannien, Jordanien, Ryssland, Österrike, Serbien, Ukraina, Ecuador och Makedonien.

– Efter Portugal följer som de mest pessimistiska länderna Japan, Slovenien, Ungern, Singapore, Mauritius och Cypern.

– En av tre invånare i många europeiska länder tror att deras framtida liv kommer att bli bättre.

– Norra Europa, Kanada, Australien och Israel har de högsta livspoängen, där fler än tre av fyra personer rankar sina liv som en sjua eller högre.