Globalisering ökar hälsorisker
En kinesisk kvinna med munskydd stod bredvid en polisman vid en gata i Beijing den 11 juni 2004. Sars dödade cirka 800 människor i 32 länder i 2003. Den kinesiska regimen försökte att mörklägga sjukdomens utbrott i Guangdong, södra Kina. (Foto: AFP/Goh Chai Hin)


Hotet mot allmänhetens hälsa är större nu än någonsin tidigare på grund av bland annat globalisering, enligt världshälsoorganisationens (WHO) rapport som släpptes igår. Som åtgärd rekommenderar WHO bättre samarbete och större öppenhet mellan alla länder.

Länderna är mer beroende på varandra och fler människorna reser mer. En mer sammanbunden värld med lättrörlighet för människor skapar gynnsamma omständigheter för snabbare spridning av sjukdomar and andra typer av hot mot hälsan, exempelvis gifter och radioaktivitet. Cirka 2,1 miljarder människor flög 2006. En smittfarlig sjukdom i en världsdel kan nå andra delar inom några få timmar.

Ett exempel är den dödliga lungsjukdomen, sars som dök upp troligen i Guangdong, Kina under hösten 2002 och spred till alla världsdelar, inklusive Sverige. Den gången kunde en potentiell pandemi hindras. Totalt har mer än 8 400 fall inklusive 744 med dödlig utgång dokumenteras, enligt WHO.

För en säkrare framtid rekommenderar WHO att internationella förordningar för hälsa införs, vilket kräver bland annat effektivare samarbete mellan alla länder i övervakning av sjukdomsutbrott, öppet utbyte av kunskap och medel för sjukdomsbekämpning, och ökad satsning på utbildning, forskning med mera.

I fallet SARS var den kinesiska regimen i början ovilligt att samarbeta men fick ge sig efter påtryckningar från andra länder. Jiang Yanyong, den kinesiske militärläkare som avslöjade mörkläggningen av antalet sars-sjuka i Kina blir fortfarande förföljd i sitt eget land, enligt säkra källor.

Inte bara spridningen av sjukdomar blir snabbare. Även antalet nya sjukdomar ökar. Sedan 1970 har nästan 40 nya sjukdomar tillkommit, enligt WHO-rapportern. Aids, sars och en ny form av ebolafeber är några av de mer allmänt kända exempel. Aids som upptäcktes i slutet av 1970 drabbar uppskattningsvis 40 miljoner personer idag.

WHO varnar för att inte bara sjukdomarna utgör potentiella hoten mot allmänhetens hälsa utan också kemikalier och radioaktivitet. Dessutom kan hoten uppstå på grund av avsiktliga handlingar eller genom olycksfall.

Oavsiktliga utsläpp av smittsamma virus, bakterier och farliga kemikalier kan uppstå på grund av olycksfall i laboratorier. Tyvärr visar breven med mjälltbrandssmittan i USA 2001 att illvilliga krafter är en realitet som inte kan underskattas i förebyggandet av en säkrare framtid för allmänhetens hälsa.