Globalisering: Framtida arbetsbrist ett problem
Hundratals personer samlades i Quebec i augusti förra året för att protestera mot globaliseringen. (Foto: David Boily/ AFP/ Getty Images)


Globaliseringen har pågått i flera sekler. Ett av de tidigare exemplen är Silkesvägen, ett komplext system av forntida handelsleder som förband Kina med Mindre Asien och Medelhavsområdet.

Tack vare den teknologiska utvecklingen och integrationen av marknad och transportsystem har dagens globalisering uppstått i en skala som aldrig förut skådats.

Globaliseringen har givit de multinationella företagen frihet att eftersöka den billigaste arbetskraften över hela världen, vilket resulterat i att jobben flyttats till länder som Indien och Kina.

Medan de fria marknaderna har fört med sig stora möjligheter och resulterat i miljontals jobb i de utvecklade länderna uppstår bekymmer i OECD-länderna med stora förluster av arbetstillfällen de kommande åren.

I Kanada har globaliseringen lett till nya ekonomiska möjligheter i vissa sektorer, inklusive resurssektorn. Men enligt en studie från Statistics Canada som släpptes i förra veckan gick ekonomin i vissa regioner ned i befolkning och anställningar mellan 1981 och 2001.

Under de senaste två decennierna ”har en av de viktigaste faktorerna för förändringar i kanadensiska samhällen varit den globala ekonomins integreringsprocess”, säger statistikbyrån.

Ett av fem områden tampas med befolkningsminskning, och ett av 20 jobb har försvunnit.

Studien visar att dessa kommuner har upplevt en ”stadig och konstant befolkningsminskning” under de senaste 20 åren. De sektorer som varit mest sårbara är lantbruket, skogsbruket och produktionen.

Albert Berry, pensionerad ekonomiprofessor från Torontos universitet, menar att en av anledningarna till globaliseringens negativa inverkan på små länder är att multinationella företag tenderar att ”verka i eller dra sig bort från” mindre områden.

– Dessa firmor gillar att köpa in enorma ordrar och små producenter, vare sig de är i stora städer eller i små städer, skadas vanligen av globaliseringen eftersom de stora dominanta företag som gör internationella affärer inte vill handla med de små, säger han.

Han fortsätter:

– Ekonomisk teori föreslår att outsourcing till länder som Kina, Indien eller Bangladesh höjer Kanadas totala inkomst. Men den ökningen ger en större ökning av kapitalinkomsten jämte en minskning av arbetsinkomsten. Outsourcar man de jobben minskar man helt enkelt den totala efterfrågan på arbete, och ifall marknaden fungerar så att lönerna pressas ned – antingen pressas lönerna ned eller så ökar arbetslösheten.

Detta scenario, menar han, gör att de lågutbildade slås ut i Bangladesh.

– Min gissning är att det som Kanada vunnit på en friare handel och globalisering är marginellt. Tittar man på handelssiffrorna har vi gjort en stor vinst, men handelssiffrorna syns inte i tillväxtstatistiken och det är förargligt.

Barry tillägger att globaliseringen har lett till ojämlikhet i många länder, mest uppenbart i USA och Storbritannien de senaste 30 åren, mer nyligen även i Kanada.

Tack vare internet och billiga kommunikationer kan affärer lätt flytta från land till land. Många företag har flyttat callcenter, bokföring och många andra funktioner till annan ort, främst till Indien.

Kinas dominans i klädindustrin satte textilindustrin och relaterade industrier i blåsväder över hela världen, och tillverkningsindustrin i några länder har lidit av Kinas stora behov av råmaterial.

Enligt en avhandling av Park Myung-seok vid Dankookuniversitetet i Sydkorea ”verkar (många ekonomier i väst) ha förlorat sin kapacitet att skapa lokala arbetstillfällen genom ekonomisk tillväxt”.

Tills nyligen har amerikanska jobb såsom mjukvaruingenjörer och bokförare inte utsatts för utländsk konkurrens på samma vis som fabriksarbetare har. Nu hotas emellertid även yrken som kräver hög utbildning av outsourcing, kan man läsa i rapporten.

Man förutspår att tre miljoner serviceyrken i USA 2020 kommer att ha flyttat utomlands, en siffra som skulle dubblas ifall Europa, Japan och Sydkorea inkluderades.

– Frågan idag är huruvida den fria marknaden som skapades för två sekler sedan undermineras av de förändringar som bevisligen äger rum i det moderna globala samhället. Fri handel för med sig varor, men ett ökande stort antal personer tror idag att man offrar mer än vad man vinner, säger man i den sydkoreanska rapporten.

Den kanadensiske ekonomiprofessorn Alan Blinders forskning uppskattar att 30-40 miljoner jobb i USA är ”potentiellt utflyttningsbara”. Dessa inkluderar forskare, matematiker och redaktörer, telefonoperatörer, kontorister och sekreterare.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-24/69681.html