Globala frågor och svar: ”Vad kan du göra för att bidra till världsfreden?
Luis Felipe Coutinho, 22 år, studerar marknadsföring, São Paulo Brasilien.


Att finna sitt inre lugn, tillit till varandra och utbilda barnen är några av de förslag på vad man kan göra för att bidra till världsfreden. Detta är vad Epoch Times reportrar från Kanarieöarna till Bangalore fick som svar när de ställde frågan: ”Vad kan du göra för att bidra till världsfreden? 

Luis Felipe Coutinho, 22 år, studerar marknadsföring, São Paulo Brasilien

Jag tror att vi skulle få en bättre värld om vi började visa mer tillit till våra medmänniskor. Att stötta och visa förtroende för någon annan, även om personen gör dig besviken ibland. Jag vill bry mig mer om mina medmänniskor och jag vill också att andra ska bry sig om mig. Det är förtroende!
Att bli mer hjälpsam mot främlingar eller människor som man inte känner så bra. Människor behöver få tillbaka förtroende för varandra, öka sin moral, i familjen och i äktenskapet då kan vi få bättre människor i den här världen. Har du kramat någon idag? Det skulle kunna vara precis vad den personen behövde för att förändra sin värld till det bättre. 


Ján Maruškin, 26 år, arkitekt, Liptovsky Mikulas, Slovakien.

Ján Maruškin, 26 år, arkitekt, Liptovsky Mikulas, Slovakien.

Ján Maruškin, 26 år, arkitekt, Liptovsky Mikulas, Slovakien

Nuförtiden är freden väldigt skör, om man ser till de kulturella, sociala och ekonomiska situationerna i olika länder. Vad som skulle hjälpa vore att skapa en dialog där man letar efter lösningar och passande kompromisser för båda parter. Även om det inte alltid är möjligt så borde man åtminstone försöka för att minska det lidande för alla de som inte lever i fred nu.


Piluca Barrera Ortiz, 63 år, biolog, Kanarieöarna, Spanien.

Piluca Barrera Ortiz, 63 år, biolog, Kanarieöarna, Spanien.

Piluca Barrera Ortiz, 63 år, biolog, Kanarieöarna, Spanien

Ur ett makroperspektiv och med tanke på världsfreden, tror jag att den vanliga människan inte kan göra så mycket, det är en fråga för stater och politiker på toppnivå. Ur ett mikroperspektiv så tror jag att om alla medverkar kan det åstadkomma stora saker…som i mitt fall, jag har försökt att uppfostra mina barn och nu mina barnbarn att leva i fred och att inte använda våld för att nå sina mål eller vad det än handlar om, eftersom människan har andra mer rationella sätt att lösa problem på.


Vimala Pritamraj, 41 år, professor i kemi, Bangalore, Indien.

Vimala Pritamraj, 41 år, professor i kemi, Bangalore, Indien.

Vimala Pritamraj, 41 år, professor i kemi, Bangalore, Indien.

Människorna i världen kompromissar en hel del. Om vi är fredliga med oss själva och börjar med vårt eget ”inre” kommer det positiva att utstråla och sprida frid till alla vi möter. Om alla, var och en tog tag i sig själva och jobbade med den här saken skulle vi ganska snart ha fred på jorden. Så låt oss alla starta med vårt eget inre så att vi kan sprida det positiva vidare till en fredligare värld. Så här jag vill bidra till världsfred.


Vaclav Korytar, 18 år, student, Ostrava, Tjeckien.

Vaclav Korytar, 18 år, student, Ostrava, Tjeckien.

Vaclav Korytar, 18 år, student, Ostrava, Tjeckien

Som individ vet jag inte vad jag kan göra för att bidra till världsfred. Jag själv kan inte forma sju miljarder människor. Men man måste börja med individen. Sedan kan grupper följa efter…och alla är nöjda med sina liv. Kan en person börja, så blir det inga problem.


Rachel Bolstad, 32 år, forskare, Wellington, Nya Zeeland.

Rachel Bolstad, 32 år, forskare, Wellington, Nya Zeeland.

Rachel Bolstad, 32 år, forskare, Wellington, Nya Zeeland
Jag tänker att människor skulle kunna engagera sig i vad som händer i sina egna länder men också i andra. Att bli aktivist är ett sätt, jag tror att människor måste leva sina liv så att det överensstämmer med värderingar för fred i världen. Genom att se och medvetandegöra vad dina egna handlingar kan bidra till. Det handlar om, att vara tolerant, acceptera skillnader, att vilja lära sig mer och förstå hur andra människor lever sina liv, den medvetenheten bygger upp kulturella relationer.


Gabriele Guidi, 33 år, Bartender, Ville di Terranova Bracciolini, Italien.

Gabriele Guidi, 33 år, Bartender, Ville di Terranova Bracciolini, Italien.

Gabriele Guidi, 33 år, Bartender, Ville di Terranova Bracciolini, Italien

Jag har en önskan om att alla makthavare i världen skulle samlas runt samma bord och sätta åt sidan alla tankar på ekonomiska vinster. Den första saken att ta itu med vore regionen söder om Sahara i Afrika, och världshungern. Sedan skulle jag fråga alla supermakter om hjälp att använda sina pengar och vinster till att hjälpa de fattigaste länderna i världen och till det de behöver där. Bara detta skulle vara en början till universell världsfred.


Naveed Subhani, 35 år,  London, kundtjänst, Storbritannien (från Pakistan).

Naveed Subhani, 35 år, London, kundtjänst, Storbritannien (från Pakistan).

Naveed Subhani, 35 år, London, kundtjänst, Storbritannien (från Pakistan).

Det viktigaste vi måste göra är att sätta åt sidan våra kulturella och religiösa skillnader och klart och tydligt medvetligöra att människosläktet är en och samma grupp oavsett ras. På så sätt kan vi hjälpa varandra utan att särskilja på olika raser, färg, etnicitet, eller religiös bakgrund.


Tyrus Eaves, 25 år, arbetar inom hälsovården, New York, U.S.A.

Tyrus Eaves, 25 år, arbetar inom hälsovården, New York, U.S.A.

Tyrus Eaves, 25 år, arbetar inom hälsovården, New York, U.S.A.

Att vi försöker att ha tålamod med våra medmänniskors försök att göra framsteg. 
Medvetligöra andra människors känslor och uppmärksamma att vi behöver samhällen. Ta aldrig saker för givet, uppskatta och uppmärksamma dem. Det skulle vara en bra början.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42655/