Global fråga & svar: ”Vilket värde har ett OS idag, med tanke på kostnaderna, säkerhetsfrågor och så vidare?”
Arne, Ström, 67, egen företagare, Rydebäck, Sverige. <p> Kostnaderna är orimliga. Jag tror att efter den 11 september händelsen har säkerheten överdrivits på ett obehagligt sätt och detta har på något sätt skrämt människorna och även uppmuntrat presumtiva terrorister. Tyvärr är det nödvändigt idag, jag menar den höga säkerheten. Jag är för OS men jag är inte glad över den höga säkerheten.


För en del väger fördelarna, som till exempel sportslighet, tolerans, stadens förbättrade infrastruktur, tyngre än kostnaderna. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Peru upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Hur värdefullt är OS idag, med tanke på kostnaderna, säkerhetsfrågor och så vidare?”

Översatt från<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q2USA-283×236-custom.jpg" alt="Thomas Abdallah, miljöingenjör, New York, USA.

De Olympiska spelen är ett utmärkt tillfälle för världen att mötas på samma plats för några veckor och visa verklig sportsmannaanda och medborgarskap mellan länder. Det är en symbol för ”Vi kan verkligen komma överens” och jag tror att andan i OS är någonting som den här världen kan använda. Jag har alltid tittat på både sommar och vinter OS. Jag tror att det ger uttryck för vad världen behöver – mer sportsmannaanda och mer tolerans mot människor som kanske ser annorlunda ut eller inte kommer från samma plats men det binder oss alla samman som människor. OS är en symbol för detta brödraskap.
” width=”100%”>

Thomas Abdallah, miljöingenjör, New York, USA.

De Olympiska spelen är ett utmärkt tillfälle för världen att mötas på samma plats för några veckor och visa verklig sportsmannaanda och medborgarskap mellan länder. Det är en symbol för ”Vi kan verkligen komma överens” och jag tror att andan i OS är någonting som den här världen kan använda. Jag har alltid tittat på både sommar och vinter OS. Jag tror att det ger uttryck för vad världen behöver – mer sportsmannaanda och mer tolerans mot människor som kanske ser annorlunda ut eller inte kommer från samma plats men det binder oss alla samman som människor. OS är en symbol för detta brödraskap.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q3Dubai-283×236-custom_01.jpg" alt="Rewa Baweja, 38, finansexpert, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Det är absolut värt att ha de Olympiska Spelen eftersom det är ett forum där de bästa idrottsmännen från olika delar av världen tävlar och förenas i en sådan mängd olika idrotter. Ur säkerhetssynpunkt är det inte stor skillnad jämfört med andra internationella, politiska, idrottsliga eller sociala evenemang. Det är samma sak! Trots att OS kan bli dyrt hjälper det ekonomierna speciellt i de länder som har värdskapet.
” width=”100%”>

Rewa Baweja, 38, finansexpert, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Det är absolut värt att ha de Olympiska Spelen eftersom det är ett forum där de bästa idrottsmännen från olika delar av världen tävlar och förenas i en sådan mängd olika idrotter. Ur säkerhetssynpunkt är det inte stor skillnad jämfört med andra internationella, politiska, idrottsliga eller sociala evenemang. Det är samma sak! Trots att OS kan bli dyrt hjälper det ekonomierna speciellt i de länder som har värdskapet.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q4Greece-283×236-custom.jpg" alt="Maria Fwti, 38, civilingenjör, Naxos, Grekland.

OS är trevligt eftersom ditt land kan bli hedrat på något sätt. Å andra sidan är kostnaderna höga som vi såg här i Grekland. Stora belopp användes på anläggningarna och dessa byggnader är nu stängda.
” width=”100%”>

Maria Fwti, 38, civilingenjör, Naxos, Grekland.

OS är trevligt eftersom ditt land kan bli hedrat på något sätt. Å andra sidan är kostnaderna höga som vi såg här i Grekland. Stora belopp användes på anläggningarna och dessa byggnader är nu stängda.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q5France-283×236-custom.jpg" alt="Pascale Aubert, 28, handelsagent, Paris, Frankrike.

Med tanke på de kostnader som det medför för värdlandet, tycker jag att OS är olämpligt i denna tid av ekonomiska kriser. Trots att den alstrar stor ekonomisk dynamik, betalas investeringarna i idrottsanläggningar av skattebetalarna. Det är oacceptabelt för idrotten. Det är ren kapitalism. Med idrottsevenemang fortsätter de rika att tjäna pengar. Gemene man får bara nöjet att titta.
” width=”100%”>

Pascale Aubert, 28, handelsagent, Paris, Frankrike.

Med tanke på de kostnader som det medför för värdlandet, tycker jag att OS är olämpligt i denna tid av ekonomiska kriser. Trots att den alstrar stor ekonomisk dynamik, betalas investeringarna i idrottsanläggningar av skattebetalarna. Det är oacceptabelt för idrotten. Det är ren kapitalism. Med idrottsevenemang fortsätter de rika att tjäna pengar. Gemene man får bara nöjet att titta.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q6Brazil-283×236-custom.jpg" alt="Helio Brum, 39, Mason, Morungaba, Brasilien.

Eftersom landet har svårigheter borde staten lägga de pengarna de använder till OS på till exempel hälsovård eftersom det behövs. Vinsterna med OS når aldrig dem som bäst behöver den.
” width=”100%”>

Helio Brum, 39, Mason, Morungaba, Brasilien.

Eftersom landet har svårigheter borde staten lägga de pengarna de använder till OS på till exempel hälsovård eftersom det behövs. Vinsterna med OS når aldrig dem som bäst behöver den.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q7Colombia-299×248-custom.jpg" alt="María Eugenia Gomes, 62, pensionerad sjuksköterska, Colombia.

Jag tycker att OS inte skulle hållas för närvarande eftersom det finns annat att prioritera i världen. Det finns svältande människor, människor med andra behov, människor som inte har någonstans att bo eller har något att äta. Så för mig finns det viktigare saker att bekymra mig över än OS.
” width=”100%”>

María Eugenia Gomes, 62, pensionerad sjuksköterska, Colombia.

Jag tycker att OS inte skulle hållas för närvarande eftersom det finns annat att prioritera i världen. Det finns svältande människor, människor med andra behov, människor som inte har någonstans att bo eller har något att äta. Så för mig finns det viktigare saker att bekymra mig över än OS.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q8Chile-283×236-custom.jpg" alt="Barbara Chiguay, 22, säljare av leksaker, Puerto Montt, Chile.

Särskilt vid denna tid är OS inte värt det. Till exempel bristen på stöd för många deltagare. I Chile måste en berömd och framstående elitgymnast lita till privat finansering för att kunna tävla och förverkliga sina stora prestationer. Inte alla har samma möjlighet… Världsekonomin har inte heller tillräckliga resurser och det finns andra behov som bör prioriteras och slutligen finns där också risken för terroristattentat.
” width=”100%”>

Barbara Chiguay, 22, säljare av leksaker, Puerto Montt, Chile.

Särskilt vid denna tid är OS inte värt det. Till exempel bristen på stöd för många deltagare. I Chile måste en berömd och framstående elitgymnast lita till privat finansering för att kunna tävla och förverkliga sina stora prestationer. Inte alla har samma möjlighet… Världsekonomin har inte heller tillräckliga resurser och det finns andra behov som bör prioriteras och slutligen finns där också risken för terroristattentat.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q9Spain.jpg" alt="Ana Romero Ledesma, 40, kock, Malaga, Spanien.

Jag tycker det eftersom om det inte var värt det, varför skulle det då finnas så många länder som tävlar om att få vara värd för OS? När en stad är utvald måste det först göras en massa investeringar men jag är övertygad om att det kommer att löna sig både på kort och på lång sikt eftersom stadens infrastruktur avsevärt förbättrats. Naturligtvis blir det en enorm mediebevakning och den mest påtagliga goda effekten är att under spelen, men även före och efter, kommer antalet turister som besöker staden att öka dramatiskt.
” width=”100%”>

Ana Romero Ledesma, 40, kock, Malaga, Spanien.

Jag tycker det eftersom om det inte var värt det, varför skulle det då finnas så många länder som tävlar om att få vara värd för OS? När en stad är utvald måste det först göras en massa investeringar men jag är övertygad om att det kommer att löna sig både på kort och på lång sikt eftersom stadens infrastruktur avsevärt förbättrats. Naturligtvis blir det en enorm mediebevakning och den mest påtagliga goda effekten är att under spelen, men även före och efter, kommer antalet turister som besöker staden att öka dramatiskt.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q10Peru-283×236-custom.jpg" alt="Ivette Rodríguez, 35, sekreterare, Lima, Peru.

Jag tycker att värdet ligger i att främja ungdomsidrotten, även om den har blivit väldigt kommersiellt. Det möjliggör för ungdomar att ha mål och många ser en annan nivå på tävlingar som inte finns i hemlandet. I Peru finns det privata enheter som stöder idrotten eftersom regeringen inte har resurser till det.” width=”100%”>

Ivette Rodríguez, 35, sekreterare, Lima, Peru.

Jag tycker att värdet ligger i att främja ungdomsidrotten, även om den har blivit väldigt kommersiellt. Det möjliggör för ungdomar att ha mål och många ser en annan nivå på tävlingar som inte finns i hemlandet. I Peru finns det privata enheter som stöder idrotten eftersom regeringen inte har resurser till det.